Wie zijn wij?

Share

Wie zijn we?

Medewerkers

Ambassadeurs

Eredoctoraat

 

Wie zijn we? 

In februari 1995 (Belgisch Staatsblad 15.06.1995) werd de ALS Liga België vzw / Ligue SLA Belgique asbl officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS.

De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie. Zij kennen dus allemaal de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed en uit eerste hand. Hun motto is:

 

Op de bres voor ALS ©

 

De vzw met ondernemingsnummer ON 0455.335.321 staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin van België en is aangesloten bij de overkoepelende Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen.

De vereniging groeide gestaag uit tot een professionele organisatie die altijd klaarstaat voor ALS-patiënten en hun families. De liga beschikt over een eigen secretariaat dat hoofdzakelijk bemand wordt door vrijwilligers.

We beschikken over allerlei hulpmiddelen: rolstoelen, van de eenvoudigste tot de meest gesofisticeerde computergestuurde modellen, communicatieapparatuur, omgevingsbesturingssystemen, enz. ALS-patiënten die lid zijn van onze vereniging kunnen van deze service gebruik maken.

Je mag ons alles vragen. Als we kunnen, antwoorden we je zelf, anders verwijzen we je door naar medici of naar de bevoegde instanties.

Adres: Kapucijnenvoer 33 B/1, 3000 Leuven
Tel.: +32(0)16/23.95.82
Fax: +32(0)16/29.98.65
E-mail: info@als.be
Website: ALS.be

 MEDEWERKERS 

 

RAAD van BESTUUR

 

Vaste medewerkers

     

Evy Reviers

Chief Executive Officer
Board member / Executive committee
Board member of The International Alliance of ALS/MND Associations

Danny Reviers

Chairman
General coordination / communication
Volunteer

Gwen Vernimmen

ALS-liaison: de brug naar een optimale thuissituatie

Paula Luypaert

Secretary

Vrijwilligers

     

Mattias Thijs

Website and media

Mia Mahy

Treasurer / Executive committee
Coordination
Volunteer

Anne Jolie

Medical aspects and research

Liliane Bulcke

Board member

Tristan Herftijd

Report, photo and video

Dave de Potter

Board member

 

Ambassadeurs 

Herman
Van Rompuy

Simon Mignolet

Mong Rosseel

Marc Pinte

Kate Ryan

David Davidse

Erik Goris

Leah Thys

Marleen Merckx

Anouck Lepere

 

Eredoctoraat 

De 30ste verjaardag van Trefpunt Zelfhulp werd op 26 oktober 2015 gevierd. Als blijk van bijzondere waardering kreeg de ALS Liga die dag een eredoctoraat van de Faculteit Sociale Wetenschappen uitgereikt. Ook prinses Mathilde was aanwezig op de viering.

Annemie Vandermeulen: “Er zijn heel grote groepen, met 24.000 leden en ook heel kleine, soms tijdelijke initiatieven.” Al die verenigingen kunnen bij Trefpunt Zelfhulp terecht voor vorming, begeleiding en advies.

De viering werd ingeleid door professor Koen Matthijs, voorzitter van het Trefpunt. Hij noemde lotgenotencontact de “best denkbare steun: het zijn lotgenoten die goed weten dat een probleem vaag kan beginnen, maar pijnlijk scherp kan eindigen. Het zijn zij die vanuit de buik weten hoe de zaken in elkaar zitten, hoe je ermee kan omgaan, hoe je het kan beheersen”. Professor emeritus Yvo Nuyens, die Trefpunt Zelfhulp in 1982 oprichtte, lichtte vervolgens de ontstaansgeschiedenis toe.

Na een voordracht en in de middag een groepsgesprek waar besproken werd welke accenten het Trefpunt in de toekomst zou moeten leggen, reikte minister Joke Schauvliege samen met vicerector Filip Abraham het eredoctoraat uit. Voor de eerste keer werd deze niet aan één maar verschillende vertegenwoordigers van meerdere groepen uitgereikt, waaronder de ALS Liga.

De ALS Liga dankt het trefpunt voor hun advies en ondersteuning sinds de stichting van de liga in 1995 en voor het goede contact met Peter Gielen en zijn medewerkers. Evy Reviers nam in naam van de Liga en alle vrijwilligers deze erkenning graag in ontvangst.


Humantarian Award.pdf

Kalender

  •  
  • 1 van 3

Bekijk alle activiteiten

Acties / Doneren

 

Danke, Spenden, ALS

Facebook Feed

Facebook feeds