Metabole therapie met Deanna Protocol suppletie vertraagt ziekte progressie en verlengt overleving in muismodel van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

29-07-2014

Abstract

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve stoornis van motorische neuronen die progressieve spierzwakte, verlamming, en uiteindelijk de dood veroorzaakt door respiratoire insufficiëntie. Er is momenteel geen genezing of effectieve behandeling voor ALS. Naast motor neuron degeneratie wordt ALS geassocieerd met verminderd energiemetabolisme, dat pathofysiologisch verband houdt met mitochondriale dysfunctie en glutamaat excitotoxiciteit. Het Deanna Protocol (DP) is een metabole therapie waarover verlichting van symptomen bij patiënten met ALS is gemeld. In deze studie was onze hypothese dat alternatieve brandstoffen in de vorm van TCA cyclus tussenproducten, specifiek arginine-alfa-ketoglutaraat (AAKG), het belangrijkste ingrediënt van DP, en het ketogeen dieet (KD), de motorische functie en de overleving in een muismodel van ALS (SOD1-G93A) zouden verbeteren. ALS-muizen werden gevoed met of het standaard knaagdier dieet (SD), of het KD, of één van beide diëten met een metabole therapie van de primaire ingrediënten van de DP bestaande uit AAKG, gamma - aminobutyric acid en co-enzym Q10 en middellange keten triglyceriden met hoog gehalte aan caprylic triglyceride.

De evaluatie van de ALS-achtige pathologie werd uitgevoerd met behulp van vooraf gedefinieerde criteria voor neurologische score, versnelde rotarod test, klauw greep duurtest en greep sterkte test. Bloedglucose, bloed bèta-hydroxybutyraat en lichaamsgewicht werden ook onderzocht. SD + DP-gevoede muizen vertoonden een verbeterde neurologische score op de leeftijd van 116 tot 136 dagen, vergeleken met controle muizen. KD-gevoede muizen vertoonden betere motorische prestaties op alle motor functie testen op de leeftijd van 15 en 16 weken in vergelijking met controle muizen. SD + DP en KD + DP therapieën hebben aanzienlijk de overlevingstijd van SOD1-G93A muizen uitgebreid met respectievelijk 7,5% (p = 0.001) en 4,2% (p = 0.006). Drieënzestig-procent van de muizen in de KD + DP en 72,7% van de SD + DP groep leefden op dag 125, terwijl slechts 9% van de controledieren dat punt overleefden. Focussen op energiemetabolisme met metabole therapie produceert een therapeutisch effect in muizen met ALS die de levensduur en de kwaliteit van leven in ALS-patiënten zou kunnen verbeteren.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: DNATestingChoice.com

Eerdere informatie aangaande het Deanna Protocol:


ALSUntangled - update 20: Deanna Protocol

 

Share