Panel van plasma metabole biomerkers om patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose van imiterende ziektes te onderscheiden

10-07-2014

Ons doel was om plasma biomerkers voor ALS te identificeren om ALS te kunnen helpen onderscheiden van ziekte nabootsers. In deze multicenter studie werden plasma stalen verzameld van 172 patiënten die onlangs gediagnosticeerd werden met ALS, van 50 gezonde controles en van 73 patiënten met een neurologische ziekte die ALS nabootst. De stalen werden geanalyseerd met behulp van de kennis over metabolieten. Met behulp van alle geïdentificeerde biochemicaliën gedetecteerd in > 50% van alle stalen bij de analyse van metabolieten, werden de stalen geclassificeerd als ALS of als nabootser met 65% gevoeligheid en 81% specificiteit door LASSO analyse (AUC van 0.76). Een onderliggend panel van 32 kandidaat-biomerkers heeft deze diagnosegroepen ingedeeld met een specificiteit van 90% en een gevoeligheid van 58% (AUC van 0.81). Creatinine was lager bij personen met een lagere score op de herziene ALS functionele Rating schaal (ALSFRS-R). Als conclusie: ALS kan worden onderscheiden van neurologische ziekte nabootsers door globale biochemische profilering van plasma stalen. Onze analyse identificeerde ALS versus nabootsers met een relatief hoge gevoeligheid. We hebben een panel (subset) van 32 metabolieten gekenmerkt waarmee patiënten met ALS met een hoge specificiteit worden geïdentificeerd. Interessant feit is dat een lagere creatinine significant correleert met een lagere ALSFRS-R-score. Tenslotte, de moleculen die eerder als belangrijk in de pathofysiologie van de ziekte werden gerapporteerd, zoals uraat, zijn opgenomen in dit metabolieten panel.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Informa Healthcare

Zorgen voor een continue vooruitgang in biomarkers voor ALS - Klik hier

Share