Voorwaarden fiscaal attest

← ga terug naar Giften

Wanneer de ALS Liga giften ontvangt van 40 euro en meer per kalenderjaar is zij gemachtigd een fiscaal attest uit te schrijven (UITGEREIKT IN FEBRUARI IN HET JAAR NADIEN) voor de schenker.

Dit fiscaal attest moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als geldig beschouwd te worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Zo mag een gift, waarvoor een fiscaal attest afgeleverd wordt, slechts een belastingsvoordeel opleveren voor de schenker(s) wanneer deze afgestaan wordt zonder tegenwaarde. Bv. Wanneer een gift gedaan wordt met het oog op sponsoring, tickets, gadgets, e.d. kan geen fiscaal attest afgeleverd worden vermits er iets tegenover staat voor de schenker.

Dat wil dus zeggen dat voor de giften die, geheel of gedeeltelijk, een prestatie of een tegenwaarde vertegenwoordigen, er geen fiscaal attest kan uitgeschreven worden door de Liga, noch voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen. Materiële zaken kunnen ook niet omgezet worden in geldwaarde om een fiscaal attest te bekomen.

De schenker mag dus geen enkel voordeel ondervinden (eventueel iets van zeer geringe waarde, zoals een plooifoldertje, een brochure,…). Er mag ook geen fiscaal attest afgeleverd worden voor stortingen die ontstaan zijn uit collectieve geldinzamelingen en die dus niet voortkomen van individuele schenkers. Ook niet voor stortingen die niet rechtstreeks op de rekening gestort werden van waaruit een fiscaal attest kan uitgeschreven worden. Giften die bijvoorbeeld via een Facebookpagina worden gedaan geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingsaftrek te bekomen.


Online giften ook aftrekbaar

Wij kunnen een fiscaal attest uitreiken enkel indien wij over de volgende gegevens beschikken: 

Wettelijke bepalingen verplichten elke organisatie aan wie een gift wordt overgemaakt echter om over een reeks gegevens te beschikken om fiscale attesten te kunnen uitreiken. Dit geldt ook voor stortingen via home banking.

Particulieren moeten verplicht de volgende zaken meedelen:

● naam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
● voornaam (zoals vermeld op de identiteitskaart)
● naam van de partner
● domiciliëringsadres
● geboortedatum

Bedrijven moeten verplicht hun ondernemingsnummer meedelen.

Daarom raden wij u aan bij twijfel, en om misverstanden te vermijden, ons secretariaat te contacteren.

Share