Evaluatie marker ALS-pathologie KUL

02-05-2014

Waarde van 18Fluorodeoxyglucose-Positron-Emissie Tomografie in Amyotrofische Laterale Sclerose: een prospectieve studie.

Van Laere K Vanhee A Verschueren J De Coster L Driesen A Dupont P Robberecht W Van Damme P 4.

Abstract

BELANG Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve stoornis van vooral het locomotorisch stelsel, met een variabele extramotorisch deel. Biomarkers voor vroege differentiële diagnose en prognose zijn nodig. Het autosomaal dominant overervende gen met uitbreiding van een hexanucleotide (GGGGCC) in de noncoding regio van het chromosoom 9 open reading frame 72 (C9orf72) is de meest voorkomende genetische oorzaak van ALS, maar haar metabolisme patroon is niet systematisch bestudeerd.

DOELSTELLINGEN evalueren van het gebruik van 18fluorodeoxyglucose-positron-emissie tomografie als een marker van ALS-pathologie en onderzoeken of er een specifieke metabole handtekening bestaat bij patiënten met C9orf72 mutaties.

ONTWERP, CONTEXT, DEELNEMERS In totaal werden 81 patiënten met een vermoedelijke diagnose van ALS in het Universiteit Ziekenhuis Leuven prospectief onderzocht. Allen ondergingen een gedetailleerd neurologisch onderzoek en elektrodiagnostische en genetische tests voor de meest voorkomende genetische oorzaken van ALS (C9orf72, SOD1, TARDBP en FUS). De diagnose ALS werd gesteld in 70 van de 81 patiënten. Van deze waren er 11 C9orf72 positief en 59 C9orf72 negatief. Bij 7 patiënten werd de diagnose van primaire laterale sclerose gesteld; 4 patiënten hadden progressieve musculaire atrofie. Een gescreende gezonde controle groep werd gebruikt als vergelijking.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN METINGEN Positron-Emissie Tomografische gegevens werden ruimtelijk genormaliseerd en geanalyseerd met behulp van een vooraf gedefinieerd volume van belang en een voxel-gebaseerde analyse (SPM8). Discriminantanalyse werd gedaan zowel op volume van belang als op basis van voxel met behulp een ondersteunende vector machine aanpak.

RESULTATEN vergeleken met de controle deelnemers, toonde de 18fluorodeoxyglucose-positron-emissie tomografie perirolandisch en variabel prefrontaal hypometabolisme bij de meeste patiënten. Patiënten met primaire laterale sclerose vertoonden een vergelijkbaar patroon. Patiënten met C9orf72-positieve ALS hadden relatief mild hypometabolisme in de thalamus en achterste cingularis vergeleken met degenen met C9orf72-negatieve ALS. Een posteriori-gecorrigeerd discriminantanalyse was in staat om 95% van de ALS gevallen correct te classificeren alsook 71% van de primaire laterale sclerose gevallen. Prefrontaal hypometabolisme werd geassocieerd met verminderd klinisch functioneren (ALS functionele rating schaal). Uitgebreid hypometabolisme in de prefrontale of voorste temporale gebieden was aanwezig in 10% van de patiënten en gekoppeld aan een aanzienlijk kortere overleving als onafhankelijke factor (n = 63, P & lt; 001) Patiënten die C9orf72 positief waren, waren niet van elkaar te onderscheiden qua overleving vergeleken met degenen die C9orf72 negatief waren.

CONCLUSIES EN RELEVANTIE 18Fluorodeoxyglucose-positron-emissie tomografie is een nuttige en vroeg-diagnostische en prognostische marker voor ALS. Amyotrofische Laterale Sclerose die positief is voor C9orf72 wordt gekenmerkt door slechts milde cerebrale metabole verschillen die geen prognostisch verschil tonen.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: PubMed

Share