Het pseudobulbair effect komt vaak voor bij oudere ALS-patiënten

15-04-2014

Oncontroleerbare uitbarstingen van huilen en lachen bij neurologische aandoeningen wordt pseudobulbair effect (PBA) genoemd. PBAs worden verondersteld op te treden als gevolg van schade aan de trajecten die emotionele expressie regelen, en zijn een secundair gevolg van verschillende neurologische stoornissen. In de grootste studie die screende naar PBA tot nu toe, onder leiding van David Crumpacker van de Baylor University Medical Center, Dallas, blijkt dat deze aandoening vaker voorkomt dan eerder gedacht. De studie, gerapporteerd op de jaarvergadering van de American Association voor geriatrische psychiatrie, screende 5,290 patiënten met een van de zes neurologische aandoeningen: ALS, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, beroerte en traumatisch hersenletsel. Prevalentie van PBA symptomen in patiënten over 65 jaar oud was 27,4%, met het hoogste percentage onder ALS-patiënten, terwijl bij patiënten jonger dan 65 jaar de prevalentie zo hoog als 19,5? was %. De door de FDA goedgekeurde medicatie Nuedexta kan gedeeltelijk deze symptomen verlichten.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: The ALS Forum

Share