De vele gezichten van ALS

03-04-2014

James P. Bennett, Jr. MD, Ph.D

Directeur, VCU Parkinson's Research Center

Virginia Commonwealth University

Richmond, VA 23298

Wanneer ik een lezing geef over neurodegeneratieve ziekten,

toon ik vroeg in mijn presentatie een houtskool tekening van blinde mannen die voelen aan de verschillende delen van een olifant. Dit om mezelf en het publiek eraan te herinneren dat de kenmerken van de "olifant" die wij voelen, afhangen van welke kant we aanraken. Deze analogie is zeer relevant voor complexe ziekten als ALS, de "olifant" waar veel onderzoekers verschillende delen van onderzoeken.

Een grondig inzicht in ALS en verwante ziekten vereist erkenning dat alles wat het leven en de dood van cellen aangaat, zeer complexe gebeurtenissen zijn; zij zijn afhankelijk van vele processen (en eventueel van naburige cellen) om te overleven, en erkenning dat schijnbaar uiteenlopende bevindingen ons iets over deze complexiteit vertellen kunnen. De bevindingen in ALS van één groep moeten niet noodzakelijkerwijs die van een andere groep valideren of ongeldig maken. Ervan uitgaande dat we allemaal ons best doen om

de waarheid te presenteren zoals we die vinden, is elke nieuwe set van bevindingen zoals penseelstreken in een schilderij; apart kan hun betekenis niet duidelijk zijn, maar samen zou men ze kunnen integreren tot een samenhangend beeld.

Als we proberen inzicht te verwerven en therapieën te ontwikkelen voor complexe neurodegeneratieve ziekten zoals ALS, streven we allemaal naar het samenhangend beeld dat ons toelaat om interventies voor te stellen. Zelfs als ALS zich ontwikkelt vanuit een gemeenschappelijke basisgebeurtenis en vordert via vergelijkbare moleculaire trajecten bij alle patiënten, in zoverre beide van deze veronderstellingen al niet weerlegd zijn, verwacht men geen "magische pijl", die het gewraakte molecuul, receptor of traject kan veranderen. Integendeel, het lijkt erop dat het onze collectieve plicht is om steeds geavanceerdere systemen biologisch te onderscheiden om te zien hoe de "big picture" gebeurtenissen wijzigen. Deze aanpak geldt zowel voor de oorsprong van de ziekte, de progressies als de selectieve cel kwetsbaarheden.

In dat verband bieden drie recente publicaties ons verschillende maar niet concurrerende inzichten in wat ALS is.

Wat te denken van deze schijnbaar uiteenlopende bevindingen; is er een samenhangend beeld van ALS te vinden? Ik stel voor dat we van deze recente artikels leren dat ALS:

1. een proces is dat het transcriptoom (de totale expressie van duizenden genen in een cel) op radicaal verschillende manieren, afhankelijk van de agressiviteit van de ziekte veranderen kan;

2. een ziekte is waarvan de primaire cel gevoelige plek (motorische neuronen) nauw met de gezondheid van naburige cellen verbonden is;

3. een pathologische progressie heeft die zich zou kunnen verspreiden via prion-achtige eiwit-aggregaten van een belangrijk enzym dat uitgebreid betrokken is bij de familiale/genetische vormen van de ziekte.

Zij maken allen deel uit van de ALS-complexiteit. Geen enkel deel biedt de volledige afspiegeling die we betrachten, en belangrijker nog, er zijn vele extra onderdelen. Het is ook moeilijk te voorspellen of onderbreking of verandering van een enkel proces de progressie van de ziekte zal veranderen. Terwijl we streven naar een meer uitgebreider beeld, moeten we ook streven naar manieren om te vinden hoe de afwijkingen die we vinden te wijzigen en te testen, als ze veilig zijn, in mensen met ALS.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: ALS Worldwide

Share