Update v/d klinische behandeling v/d stamceltherapie in China

21-02-2005

Velen in de ALS gemeenschap zoeken meer informatie over de behandelingen die van de stamceltherapie in China worden verstrekt. Op dit moment, is er geen voldoende informatie over het werk van Dr. Huang in China om met wetenschappelijke zekerheid erop te wijzen dat de behandeling veilig en efficiënt is.

De onderzoekers en de werkers uit de gezondheidszorg adviseren de ALS Vereniging dat het voorbarig is om deze behandeling voor mensen met ALS te adviseren. Hoewel het allemaal teleurstellend is om nog steeds geen definitieve en positieve resultaten te hebben, zal de ALS vereniging de dialoog en het overzicht van de studieresultaten van Dr. Huang’s therapie publiceren wanneer zij ter beschikking zijn.

We moeten het onderzoek blijven aanmoedigen voor het gebruik van stamcellen als efficiënte behandeling voor ALS, dit is geen eenvoudig proces. Het potentiële toekomstige gebruik van stamcellen voor mensen met ALS blijft een onderwerp van enthousiast en geconcentreerd onderzoek over de hele wereld. Het werk om zeer belangrijke wetenschappelijke vragen te beantwoorden en inherente uitdagingen aan de behandeling te overwinnen, evolueert steeds in de positieve richting. Op het Internationale Symposium over ALS/MND in November, zijn meer resultaten van verscheidene onderzoeksstudies van de stamceltherapie bij ALS voorgesteld. ALSA zal een samenvatting van deze onderzoeksrapporten, na het symposium, via zijn website bekendmaken.(www.alsa.org).

In September 2004, kwam Dr. Huang met een kleine groep ALS onderzoekers samen om de overplanting van de stamcellen te bespreken die hij heeft geleid. Dr. Lucie Bruijn, de wetenschapsdirecteur van ALSA, woonde deze vergadering bij en stelde Dr. Huang verscheidene vragen. Weinig nieuwe informatie werd gebracht over de procedure van Dr. Huang, de ALS Vereniging zal alles goed opvolgen en verder blijven waken.

Dr. Huang rapporteert dat hij 40 mensen met ALS behandelde in ruggenmerg en voorhersenen met injecties, elk met 1 miljoen OEC’s. Hij begon met zijn werk op dit gebied door bij 171 mensen met ruggenmergverwonding OEC’s over te planten.

Er waren geen gegevens van die patiënten met ruggenmergverwonding voorgelegd over positieve of negatieve gevolgen. Een video werd getoond voor een totaal van acht ALS patiënten, vóór en na behandeling. Twee patiënten toonden geen verandering aan na de overplanting. De gegevens van de resterende patiënten waren afwezig en er wordt geen vervolg gegeven op lange termijn over patiënten en hun eventuele evolutie. Zonder persoonlijke objectieve gegevens van de patiënt voordien, of onmiddellijk na de therapie en op specifieke punten, of op lange termijn na de overplanting, werd er onvoldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal van het studiegebrek geleverd om aan te tonen dat de behandeling veilig en efficiënt is.

Dr. Huang rapporteerde dat binnen beide groepen (die met ruggenmergverwondingen en ALS), er snelle verbetering van gedeeltelijke functie aanwezig waren.

Er waren geen gegevens of informatie over de behandeling of gevolgen op lange termijn voorgesteld.

. Een placeboreactie op de behandeling is een goed gedocumenteerd medisch fenomeen.

Zonder objectieve gegevensinzameling op lange termijn en/of controles, is het zeer moeilijk om te besluiten dat de behandeling met enige wetenschappelijke zekerheid een positieve reactie heeft.

ALSA heeft met verscheidene patiënten en hun familieleden met ALS gesproken die de overplanting ondergaan. De aanvankelijke reacties van deze mensen hebben de terugkeer van één of andere functie kort na de overplanting bevestigd, maar het is onduidelijk hoe lang de aanvankelijke gevolgen zullen duren en wat de negatieve effecten gaan zijn na een bepaalde periode.

Men heeft gerapporteerd dat de procedurekosten 30 .000 euro bedraagt naast de reis en vele andere uitgaven. De patiënten moeten gemiddeld minstens vijf weken blijven.

De ALS Vereniging blijft hoopvol en moedigt het gebruik van stammencellen in de behandeling van ALS in de toekomst aan. Door streng en hoogstaand onderzoek voort te zetten, zullen de antwoorden of de stamcellen effectief in ALS kunnen worden gebruikt, snel komen.

Zie meer informatie over stamcellen door Lucie Bruijn, Ph.D. bij www.alsa.org/research/stem_cells.cfm

Share