Nieuwe Route naar Gereprogrammeerde Cellen Kan Leiden tot een Studie van ALS

30-08-2005

Roberta Friedman, PhD, ALSA, Departement Onderzoek, Informatie- Coordinator.

[synopsis: de fusie van embryonale stamcellen en huidcellen van volwassenen, aangekondigd door onderzoekers van Harvard, suggereert een nieuw hulpmiddel om een ALS therapeutiek te vinden.]

Gepubliceerd in de editie van 26 augustus van het tijdschrift Science. Onderzoekers aan Harvard rapporteren een nieuwe mogelijkheid om cellen te genereren die zich gedragen als stamcellen, en die dezelfde capaciteit hebben om alle celtypes in het lichaam te produceren. De hybriden zijn beloftevol wat betreft het vinden van nieuwe therapieën, maar de cellen op zich kunnen niet gebruikt worden als therapeutiek, aangezien ze het dubbel aantal menselijke chromosomen bevatten en ze door het lichaam zouden worden afgestoten.

Het samengesteld product van een stamcel van een menselijk embryo en een huidcel van een volwassene, bevat de genen van beide celtypes, maar, verrassend genoeg, komen enkel de eigenschappen van het embryo tot uitdrukking.

"Deze nieuwe technologie levert ons de middelen om cellijnen te ontwikkelen die de ontdekking van een geneesmiddel voor ALS zullen toelaten", volgens Lucie Bruijn, Ph.D., wetenschappelijk directeur en vice- president van de ALS Association, aangezien er cellen kunnen gemaakt worden die de biologie van een ALS-patient zouden weerspiegelen. "Het is een interessant middel om nieuwe geneesmiddelen te testen en om meer te leren over het ziektemechanisme" zei Bruijn.

De publicatie rapporteert over het proces om stamcellen te nemen van een bestaande set van menselijke embryonale stamcellen die zich in het labo ontwikkelen, en van die te fusionneren met menselijke voorhuidcellen, om zo een hybride cel te produceren. Het manoeuver plaatst de embryonale toestand over naar een volwassen cel.

Ondanks het dubbel aantal genen, overleven en groeien de hybriden, en kunnen ze alle soorten celtypes genereren, spier- en zenuwcellen inbegrepen. De fusietechniek werkt ook met beendercellen, en evenzeer voor de muis- als voor de onafhankelijke menselijke embryonale stamcellijn.

Kevin Eggan, Ph.D. van het Harvard samenwerkingteam merkte maandag tijdens een persconferentie op dat ‘we veel van deze cellen kunnen maken op een andere manier dan met nucleaire transfer van somatische cellen en deze veel makkelijker kunnen manipuleren in het labo."

Hij verwees naar het werk van Koreaanse wetenschappers die volwassen cellen hebben gereprogrammeerd, door geschonken menselijke eicellen zonder kern te nemen, en de kern van een volwassen cel te introduceren. Dit proces heet nucleair transfer van somatische cellen. Op de een of andere manier kan het cytoplasma van het ei de embryonale toestand produceren, ondanks de aanwezigheid van volwassen genen.

De onderzoekers van Harvard schrijven in hun rapport dat het begrijpen van het reprogrammeren, kan toelaten om volwassen cellen om te vormen tot stamcellen, ‘en zo ook de productie van genetisch gemaakte cellijnen voor het bestuderen en behandelen van menselijke ziekten’.

De ALS wetenschappers denken erover om de ziekte te bestuderen door een celkern van een ALS patient te plaatsen in een cel die in het lab kan leven, met als doel cellijnen te genereren die meer representatief zijn voor ALS.

Bron: www.alsa.org

Share