Maandelijkse Onderzoekssamenvatting September 2005

12-10-2005

Roberta Friedman, informatiecoördinator onderzoeksafdeling ALSA

Gen dat betrokken is bij het ijzermetabolisme wordt gelinkt aan ALS

Een gen dat betrokken is bij het ijzermetabolisme in het lichaam kan volgens Britse onderzoekers misschien geassocieerd worden met sommige gevallen van sporadische ALS,

Die hebben hun bevindingen gepubliceerd , na de uiteenzetting die ze gedaan hebben op het Internationale Symposium over ALS/MND in Philadelphia. Door een lichte wijziging in het gen wordt er een genetische toestand gecreëerd waardoor er teveel ijzer in het lichaam wordt opgeslagen, dit verschijnsel noemen we Hemochromatose. Vele varianten van een gen komen bij verschillende individuen voor maar veroorzaken slechts in sommige gevallen ziektes of tekortkomingen. Dr. Orla Hardiman van het Beaumont Hospital in Dublin, en professor Karen Morrison van de universiteit van Birmingham, en hun medewerkers rapporteren in de septembereditie van het vakblad "Neurology", dat een bepaalde variant van een gen dat te maken heeft met de ijzerregulatie, tweemaal meer dan gewoonlijk aanwezig is bij mensen met sporadische ALS. De onderzoekers hebben hogere concentraties ijzer gevonden in het ruggenmerg van ALS patiënten. Verdere studies zullen uitsluitsel moeten brengen .

Varianten van het SMN gen misschien betrokken bij ALS

Varianten van een gen dat betrokken is bij een erfelijke storing van het motorneuron dat ontstaat in de kinderjaren komt vaker voor bij ALS patiënten dan bij de algemene bevolking.

Professor Leonard Van den Berg van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, en zijn medewerkers, hebben eerder een verbinding gemeld die anderen er niet in slaagden te herhalen. Nu speuren de Nederlandse onderzoekers meer in de complexe genetica van Spinale Musculaire Atrofie (SMA*), een ziekte die beïnvloed wordt door twee genen die verschillende transcriptiepatronen en exemplaaraantallen hebben, SMN 1 en SMN 2. Zij tonen aan dat lage exemplaaraantallen van beide genen waarschijnlijk in verband kan gebracht worden met verhoogd risico op ALS. De onderzoekers concludeerden dat mensen die minder SMN* proteïne produceren misschien vatbaarder zijn voor ALS.

*SMN : Survival Motor Neuron

*SMA : Spinale Musculaire Atrofie

Mutatie in spastisch gen in een geval van ALS

Bij een persoon met de sporadische vorm van ALS werd een verandering gevonden in het spastisch gen. Deze man leefde een vrij lange tijd met ALS, Hij kreeg de ziekte op 49 jarige leeftijd, en op 73 jarige leeftijd werd de verandering in het gen ontdekt. De Duitse onderzoekers, Dr. Thomas Meyer, Dr. Peter Linke en hun medewerkers van het Universitaire Ziekenhuis in Berlijn, rapporteerden het geval in de juli-editie van het blad "Neurology",

ze melden dat veranderingen in een spastisch gen, dat bekend is voor erfelijke problemen met de lage motorneuronen die spasticiteit veroorzaken, misschien verantwoordelijk is voor een verscheidenheid van ziekten van het motorneuron, waaronder ALS.

Genetische achtergrond kan in wisselwerking staan met SOD1 mutatie bij muizen

Bij muizen met een verschillende genetische achtergrond, kunnen verschillen ontstaan in begin en levensduur op het moment dat de SOD1 verandering wordt geïntroduceerd. De door de ALSA gefinancierde onderzoeker Dr. Terry Heiman-Patterson van de Drexel Universiteit in Philadelphia, rapporteert in de septembereditie van het vakblad "Journal of Neurological Sciences", dat muizen met hetzelfde exemplarenaantal van het geïntroduceerde gen, maar een verschillende genetische achtergrond, een verschillende overlevingstijd hebben met de mutatie. Hetzelfde scenario vinden we terug bij mensen met sporadische ALS, verschillende leeftijden waarop de ziekte ontstaat en verschil in progressie doet veronderstellen dat er een genetische interactie met het leefmilieu plaatsvindt.

Proteïnen in motorneuronen wijzigen bij ALS ratten

Ratten met een mutatie in sommige gevallen van erfelijke ALS hebben veranderingen in de structurele proteïnen die het lange proces van de motorneuronen ( axons ) helpen behoorlijk te functioneren. Een van de neurofilament proteïnen bij de ALS ratten heeft meer glycosylation (een chemische wijziging), in vergelijking met normale ratten. Dit type van wijziging is minder bestudeerd dan een andere verandering, genaamd phosphorylation. ALS ratten hebben in feite meer phosphorylation van de neurofilament proteïne. Het is mogelijk om glycosylation terug te vinden in de menselijke hersenen na de dood. Verdere studies zouden de mogelijke rol van deze verandering in neurofilament bij ALS moeten bepalen.

Signaalmolecule stabiliseert de communicatie tussen zenuw en spier

Onderzoekers die experimenteren met vliegen toonden aan dat een signaalmolecule kan helpen om de communicatie tussen zenuw en spier gezond te houden. Deze molecule, de Bone Morphogenetic Protein , kan als basis dienen voor nieuwe onderzoeken om een medicijnbehandeling te vinden voor neurodegeneratieve ziekten zoals ALS. De onderzoekers aan de Universiteit van Californië, geleid door professor Graeme Davis, melden in het vakblad "Neuron", dat Bone Morphogenetic Protein (BMP) de verbindingen stabiel houdt tussen de zenuwen en de spieren die ze controleren. Zonder BMP trekken de zenuwen zich in en de spieren verschrompelen. De fruitvlieg laat snelle vooruitgang toe aangezien zijn genen gemakkelijk kunnen worden gemanipuleerd in vrij korte tijd.

Aantal gevallen van ALS steeg lichtjes in de jaren ‘80

Volgens een rapport van onderzoekers van de ziektecontrole en preventie in Atlanta steeg het aantal gevallen van ALS lichtjes in de periode 1979 tot 1983, en is het sindsdien op hetzelfde peil gebleven. Vrouwen vanaf 65 jaar en ouder en jongere mensen waarvan de leeftijd schommelde tussen 20 en 49 jaar waren de oorzaak van deze stijging. Tussen 1979 en 1998 lag het jaarlijkse sterftecijfer ten gevolge van ALS in de V.S. op 1,84 per 100.000 .

Blijkbaar komt ALS vaker voor in de noordelijke staten. Deze bevindingen duiden erop dat er verder onderzoek noodzakelijk is om het mogelijke verband tussen ALS en milieufactoren te weerleggen.

Bron: www.alsa.org

Share