Vraag het de dokter: Noodarts

24-11-2010

Vraag: Wat zou een noodarts over mij moeten weten als ik hem/haar nodig zou hebben?

Antwoord: Soms is de diagnose van ALS zo overweldigend op zichzelf dat mensen vergeten dat ze nog vatbaar zijn voor alledaagse gezondheidsproblemen en de occasionele noodgevallen, gaande van conjunctivitis (‘rode ogen’) en blaasinfecties tot snijwonden, verstuikingen, beenbreuken en rugproblemen. Afhankelijk van de ernst van het probleem (dat zich altijd blijkt voor te doen in het weekend of na de werkuren van je arts), is een consultatie bij een nooddienst een reële mogelijkheid.

Noodartsen en hun personeel zullen eerst moeten weten dat je ALS-patiënt bent, omdat die diagnose niet alleen een rol zal spelen in de aanpak van jouw symptomen, maar ook voor het voorschrijven van medicijnen en behandelingen. Als je anesthesie nodig zou hebben is het van cruciaal belang dat het personeel begrijpt dat je ALS hebt. Als je uitgesproken allergieën hebt, dan moeten ze ook als belangrijk genoteerd worden. Ik dring erop aan dat iedereen met ALS ook een armbandje of hangertje met een medisch identiteitsplaatje (in de VS: MedicAlert ) zou dragen om er zeker van te zijn dat deze belangrijke informatie snel bekend geraakt.

Het personeel moet weten welke andere aandoeningen of diagnoses je hebt, zoals diabetes, hartproblemen, chronische obstructieve longziekte (COPD), hoge bloeddruk, schildklieraandoeningen e.a. Het moet ook je geneesmiddelen en hun precieze dosering kennen. Maak a.u.b. een lijst op van zowel je diagnoses als je huidige medicijnen en steek dat in je portefeuille, zodat het gemakkelijk te vinden is in geval van nood. Het is ideaal als je ook een lijst van je dokters hebt met hun adres en telefoonnummer.

Als je communicatieproblemen hebt, dan is het belangrijk dat het personeel van de nooddienst daarvan op de hoogte is. Probeer indien mogelijk ook een echtgeno(o)t(e), vriend of buur mee te laten komen naar de nooddienst om je te helpen bij communicatie. De (Amerikaanse) ALS-vereniging heeft kaartjes ter beschikking om je communicatieproblemen kort en bondig te beschrijven; de kaartjes zijn ook handig als de politie je doet stoppen, om te vermijden dat ze jouw eventuele communicatieproblemen verkeerd zouden interpreteren.

Noodartsen zullen, in ernstige omstandigheden, misschien jouw wensen moeten kunnen begrijpen m.b.t. medische tussenkomst. Het is belangrijk om dit met een lid van de familie te bespreken VOORDAT zulk noodgeval zich voordoet, en om iemand aan te duiden die als plaatsvervanger optreedt voor het nemen van medische beslissingen. Dit betekent dat die persoon het recht zou hebben om je wensen aan de dokter bekend te maken ingeval je niet in staat bent je uit te drukken of bewusteloos bent.

Soms is het moeilijk te beslissen of het nodig is om voor een gezondheidsprobleem naar een nooddienst te gaan. Sommige problemen vereisen onmiddellijke aandacht, zoals ademproblemen, allergische reacties, koorts, symptomen van een bloedklonter in een been of arm (diepe veneuze thrombose, DVT) of een plotse verergering van je ALS-symptomen.

Als je alleen woont of soms alleen in je woning bent, (of een echtgen(o)ot(e) hebt die niet kan rijden) dan is het verstandig dat je een vooraf bekende vriend of buur hebt die je kunt roepen als je naar de nooddienst gebracht moet worden.

Jouw vraag bewijst dat je al vooruit denkt en plant voor het onverwachte. Met ALS is het scoutsmotto altijd van toepassing: Wees Bereid!

 

Vertaling: Romain Eeckhout

Bron: The Exchange

Share