ALS beïnvloedt waarnemingsvermogen

19-04-2012

Het is reeds lang geweten dat ALS de mobiliteit beïnvloedt, maar deze ziekte kan ook de emoties en het gedrag beïnvloeden. Dit zegt Edward Kasarskis, professor in de neurologie van de Kentucky Universiteit in Lexington.

“Het is nog steeds een probleem om precies te weten hoeveel patiënten met ALS worden getroffen en hoe ernstig ze zijn getroffen, zegt Kasarskis”. “En ik ben er zeker van dat een deel van de ALS-patiënten gedragsstoornissen heeft”.

Kasarskis denkt dat het aantal ALS-patiënten, die gedragsstoornissen hebben, waarschijnlijk drie tot vijf procent van alle ALS-patiënten uitmaken. De gedragsproblemen die de ALS-patiënten ervaren hebben te maken met planning en impulsiviteit in hun acties.

Kasarskis gaf een voorbeeld van hoe zo’n gedragsstoornis er zou kunnen uitzien. “Voor een van de patiënten die naar onze kliniek kwam was de verzwakking van ALS maar een klein probleem. Voor deze vrouw was haar gedrag het belangrijkste probleem. Zo wilde ze een wandeling maken, dus liep ze op de gele lijn op een Amerikaanse snelweg. Dit is dus een gebrek aan vooruitziendheid en het doen van impulsieve dingen”.

Amy Morgan, pediatriespecialist van Permobil zegt “De frontale kwab is een taalfilter. Daardoor kun je nadenken voordat je iets zegt. Zonder die frontale kwab zeg je precies wat je denkt, zonder filtering van de gedachten”. Aantasting van de frontale kwab is één van de gevolgen van ALS. Morgan zegt dat ALS-patiënten soms overkomen als boos of moeilijk om mee te werken, maar in feite missen zij een beetje het vermogen om beleefd en op een sociaal aanvaardbare manier te spreken. Zich daarvan bewust te zijn helpt al een beetje om niet boos of gefrustreerd te raken, zegt Morgan.

Kasarskis zegt dat ALS-patiënten met gedragsstoornissen zonder duidelijke reden een repititief gedrag vertonen. Ze hebben ook niet meer de mogelijkheid om de gevolgen van hun acties te begrijpen. Een probleem is dat deze patiënten ook de medische aanbevelingen gaan negeren en dit kan problemen geven tijdens onderzoeken. Morgan voegt hieraan toe dat ALS-patiënten met gedragsstoornissen ook moeite kunnen hebben met het onthouden van de gegevens die nodig zijn voor het bedienen van hun revalidatie-apparatuur.

 

Vertaling: Bea Peeters

Bron: The Exchange

Share