Neuro-imaging onderzoekt de multisysteem betrokkenheid en biedt biomarkers in Amyotrofische Laterale Sclerose

18-04-2014

Abstract

Neuro-imaging kan de mate van neurologische systeem degeneratie in Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) onderzoeken. Geavanceerde MRI methoden kunnen wijzigingen gerelateerd aan de degeneratie van de bovenste motorische neuronen detecteren, maar ook de deelname van andere systemen zoals het sensorieel systeem of de basale ganglia demonstreren die in vivo aantonen dat ALS een multisysteem aandoening is. Structurele en functionele beeldvorming kan ook de dysfunctie van hersengebieden die verband houden met cognitieve tekenen bestuderen. Voor wat de biomarkers betreft, is er in talrijke studies met diffusie tensor afbeeldingen sprake van een daling van fractionele anisotropie in het intracraniële gedeelte van de corticospinale tract maar de diagnostische waarde op het individuele niveau blijft beperkt. Een multiparametrische benadering zal MRI in het diagnostisch bilan van ALS moeten gebruiken. Een veelbelovende piste zijn de nieuwe methodologische ontwikkelingen van de ruggenmerg imaging dat als voordeel heeft dat het onderzoeken zijn van de twee motor systeemonderdelen die bij ALS betrokken zijn, dat wil zeggen, de hogere en lagere motor neuronen. Voor alle neuro-imaging modaliteiten geldt, vanwege de intrinsieke heterogeniteit van ALS, dat grote gepoolde databanken van beelden met gestandaardiseerde afbeelding verwerving en analyse procedures nodig zijn. In dit artikel, zullen wij de belangrijkste bevindingen verkregen met MRI, PET en SPECT nucleaire magnetische resonantie spectroscopie in ALS herzien.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Hindawi Publishing Corporation

Share