Hoe efficiënt gebruik te maken van noodzorg

24-11-2010

In veel gemeenschappen worden rijzen centra voor noodzorg uit de grond, die oplossingen bieden voor gezondheidsproblemen die aandacht vergen na 5 u. of in het weekend, maar die schijnbaar geen echte medische noodgevallen zijn. Ze zijn ook nuttig wanneer het moeilijk of onmogelijk is om onmiddellijk een afspraak te krijgen met een huisarts of neuroloog. Voor mensen met ALS is het belangrijk te weten hoe op de meest efficiënte wijze gebruik gemaakt kan worden van deze faciliteiten, en welke informatie je moet meebrengen.

Noodzorgfaciliteiten zijn ontworpen om de kloof te overbruggen tussen eerstelijnszorg en nooddiensten. Ze zouden niet gebruikt mogen worden als je er echt aan twijfelt of de situatie een noodgeval is. Als je niet zeker bent, dan is het best om direct naar noodhulp te gaan of het noodnummer te bellen.

De meeste noodcentra zullen voor behandeling zorgen van oog- en oorinfecties, verkoudheden en griep, minder zware brandwonden, kwetsuren en schaafwonden, en lichte verstuikingen. Ze zorgen ook voor röntgenopnames, inentingen en andere diensten.

Het is verstandig de nooddiensten in je omgeving te verkennen voor je er een nodig hebt. Je kunt je huisarts vragen of er een dienst is die hij of zij kan aanbevelen. Je kunt ze ook eens bezoeken of een vriend of familielid vragen dat voor jou te doen, om te weten te komen of de dienst efficiënt werkt, om de namen en referenties van de artsen en het personeel te kennen, om te weten welke verzekeringen zij accepteren en wanneer ze open zijn. Bekijk de website van het noodcentrum om er meer over te weten te komen. Zodra je een plaats vindt die aan je noden beantwoordt, hou hun telefoonnummer, adres en openingsuren binnen handbereik.

Een van de nadelen van verzorgd te worden door iemand die je niet kent is dat dokter en personeel niet vertrouwd zullen zijn met de geneesmiddelen en behandelingen die je nodig hebt. Dat geldt weliswaar voor ons allemaal, maar voor iemand met ALS kan het problematisch zijn. Het is een goed idee om een map of zelfs een grote plastic zak – eender wat dat je makkelijk kunt dragen - te hebben waarin een korte medische verleden wordt geschetst, de voorgeschreven geneesmiddelen die je neemt, een beschrijving van de beademingsondersteuning die je ’s nachts of tijdens de dag gebruikt, en de namen en telefoonnummers van belangrijke familieleden en vrienden die indien nodig gecontacteerd moeten worden. Je moet er ook een korte beschrijving van ALS aan toevoegen omdat sommige verzorgers misschien geen goed begrip hebben van de ziekte en haar impact. Als je problemen hebt met communicatie dan kan zulke informatie bijzonder belangrijk zijn.

Het is ook verstandig om bij je verzekeraar te informeren of het noodhulpcentrum deel uitmaakt van je netwerk en wat eventueel je eigen financiële bijdrage zou zijn.

Wanneer zich een situatie voordoet waarbij je eraan denkt naar een noodhulpcentrum te gaan, bel hen op en vraag wat naar schatting de wachttijd zou zijn. De meeste centra behandelen patiënten in volgorde van aankomst. Maar misschien kun je toch van thuis uit een afspraak maken of, afhankelijk van je gezondheidsprobleem, beslissen om later te komen en een lange wachttijd vermijden.

Als je een noodhulpcentrum bezoekt, vraag dan naar de laboratoriumverslagen of andere documentatie m.b.t. je bezoek en maak kopieën voor je huisarts, je neuroloog en voor jezelf. Jouw artsen zullen het wellicht nuttig achten meer te weten omtrent je bezoek en er documenten van te hebben voor je dossier. En zelf zul je ondervinden dat het bijhouden van documenten van consultaties bij het medisch centrum nuttig kan zijn voor toekomstig gebruik.

 

Vertaling: Romain Eeckhout

Bron: The Exchange

Share