Behandeling van Amyotrofische Laterale Sclerose: wat we leren uit vele mislukkingen

09-10-2014

(verkorte versie)

Abstract

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is één van de meest complexe neurodegeneratieve ziekten die zowel de corticale als spinale componenten van circuits met motor neuronen als de niet-neuronale cellen die de motorische neuronen ondersteunen, aantast. Er is geen effectieve therapie voor ALS. Moleculen die de levensduur van ALS in muismodellen verlengden, hebben gefaald in klinische proeven. Dit artikel bespreekt actuele informatie over de veranderende opvattingen over ALS en wat de mislukkingen in klinische proeven ons kunnen leren bij het zoeken naar een effectieve behandeling. Vorige uitdagingen en blokkades in de ontwikkeling van een geneesmiddel voor ALS staan vermeld, en oplossingen voor de huidige beperkingen worden besproken. Leren uit het verleden en vooruitkijken met een nieuwe mentaliteit kan zich vertalen in succesvolle en effectieve behandelingsstrategieën voor ALS en andere verwante ziekten

Het is duidelijk dat hoewel patiënten analoge problemen vertonen, de onderliggende moleculaire en cellulaire oorzaken verschillend zijn, en dat, zoals bij kanker en hart- en vaatziekten, één medicijn en één oplossing voor ALS niet de richting is die de chemici moeten uitgaan. Dit besef bepaalt toekomstige klinische proeven. Aanvankelijk waren inclusiecriteria voor klinische proeven gebaseerd op geslacht, leeftijd, locatie van de ziekte en familiegeschiedenis. Echter, we waarderen nu het belang van de heterogeniteit onder patiënten, en selectiecriteria voor klinische proeven moeten zich richten op de cellulaire routes die misgaan bij bepaalde personen. Daarom moeten wij bij geneesmiddelenontwikkeling de mentaliteit aanhouden dat verschillende moleculen alleen voor selectieve subgroepen van patiënt populaties relevant kunnen zijn en dat gepersonaliseerde geneeskunde vereist kan zijn gebaseerd op de behoeften van de patiënt. (5)

Uitdagingen voor oplossingen

Wij zijn van mening dat ons vermogen om de drie voornaamste uitdagingen te overwinnen bepalend zal zijn voor het succes op effectieve ALS-therapeutica: (1) betere moleculen ontwerpen die de gezondheid van motorische neuronen via verschillende cellulaire routes verbeteren; (2) preklinische screening verbeteren en helpen om beredeneerde gissingen te maken over het vermogen van de motor neuronen om te overleven; (3) patiënten identificeren die de ziekte vanuit deze verschillende cellulaire defecten ontwikkelen en hen insluiten in de meest geschikte klinische proeven.

Conclusies

Ook al waren er vele mislukkingen in het verleden, de toekomst ziet er stralend uit. Vandaag de dag hebben we een betere informatie basis voor het synthetiseren van betere componenten, kan het testen van de werkzaamheid van stoffen direct op motorische neuronen gebeuren, en laten mondiale netwerken van ALS-centra verbeterde klinische proef opstellingen toe. Onze mislukkingen hebben ons kritisch denken gevormd. Verbeterde methoden in medicinale chemie en nieuwe benaderingen om de motor neuron biologie te begrijpen, zullen ons leiden naar een betere toekomst voor het vinden van effectieve behandelingsopties voor ALS en andere verwante motor neuron ziekten.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: ACS Publications 

 

Klinische studies in ALS: waarom zoveel negatieve studies en hoe ze verbeteren?

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest snel progressieve neurodegeneratieve ziekten van onbekende oorzaak. Riluzole is het enige medicijn dat progressie van de ziekte vertraagt. Meer dan 50 gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) met ziekte-veranderende medicamenten hebben geen positieve resultaten kunnen aantonen de voorbije 50 jaar. In de afgelopen tien jaar, zijn ten minste 18 geneesmiddelen getest in grote fase 2 of 3 RCTs, ook met lithium, dat werd getest in verschillende RCTs. De mogelijke redenen voor de negatieve resultaten kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: ten eerste, problemen met de grondreden en de preklinische studieresultaten; ten tweede, farmacologische redenen; en ten derde: ontwerp van de klinische studie en methodologie kwesties. Klinische studies met stamcel therapie en RCT gericht op farmacologische of niet-farmacologische symptomatische behandeling in ALS zijn voorbeelden die nieuwe ontwerp design strategieën vergen. Alleen door kritische analyses van de mislukte proeven kunnen nieuwe en belangrijke suggesties voor het toekomstige succes van klinische studies in ALS worden geïdentificeerd. 

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Sciences Indexed

Regelgevende richtsnoeren om de geneesmiddelenontwikkeling te versnellen - Klik hier

Share