Werkzaamheid van stamceltherapie in Amyotrofische laterale sclerose: Systematische Review en Meta-Analyse.

11-03-2016

Mirian Conceicao Moura, Maria Rita Carvalho Garbi Novaes, Yuri S. S. P. Zago, Emanoel Junio Eduardo, Luiz Augusto Casulari

Abstract

Achtergrond: Gepubliceerde studies die streven naar verbetering van de overleving in Amyotrofische laterale sclerose (ALS) geven of halen slechte resultaten bij de mens, hoewel er verschillende studies zijn in diermodellen met positieve resultaten.

Methoden: Wij voerden een systematische review en meta-analyse uit van studies die werden gepubliceerd tussen maart 2009 en maart 2015 over stamceltherapie en overleving in diermodellen en patiënten met ALS. Een totaal van 714 artikels werden geïdentificeerd, en uit deze, selecteerden we preklinische studies in vivo en retrospectieve klinische studies.

Resultaten en conclusies: Een meta-analyse heeft de werkzaamheid van stamceltherapie bevestigd bij het verbeteren van de overleving in preklinische studies, met een gemiddeld verschil van 9.79 dagen (95% betrouwbaarheidsinterval: 4.45-15.14) in levensduur ten gunste van stamceltherapie. Daarentegen is het aantal klinische studies nog onvoldoende om hun doeltreffendheid te beoordelen en deze studies tonen alleen de afwezigheid van ernstige ongewenste bijwerkingen. Echter, zelfs deze conclusie moet met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd want, klinische studies zijn retrospectief en heterogeen en van een onbevredigende kwaliteit.

 

Vertaling: ALS Liga: Girma

Bron: Journal of Clinical Medicine Research

Share