Voorspelling van overleving van individuele ALS-patiënten: integratie van klinische, cognitieve, genetische en beeldvorming gegevens

07-01-2016

HJ Westeneng, AE Visser, R Walhout, W Van Rheenen, M Seelen, RPA Van Eijk, AM Dekker, JFA Van Vugt, RD Schellevis, J Hendrikse, MP Van Den Heuvel, MA Van Es, JH Veldink, LH Van Den Berg

Achtergrond: Overleving van patiënten met Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is zeer variabel en voorspelling van overleving van individuele ALS-patiënten is momenteel grotendeels onbekend, hoewel er vele factoren bekend zijn die geassocieerd worden met overleven op groepsniveau. Deze lacune in de kennis van het voorspellen van factoren belemmert individuele risicobeoordeling, stratificatie van patiënten voor studies en timing van klinische interventies. Dit resulteert in verhoogde onzekerheid voor patiënten, artsen en wetenschappers en vertraagt ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Doelstelling: de overleving voorspellen van individuele ALS-patiënten op het moment van diagnose met behulp van klinische, cognitieve, genetische en imaging gegevens.

Methoden: De dataset bestaat uit 1936 ALS-patiënten die geïnformeerde toestemming gaven voor een in Nederland lopend onderzoek-de prospectieve ALS-studie Nederland. Gebaseerd op eerdere studies in ALS, kwamen 16 verschillende variabelen in aanmerking voor vermelding in het voorspellingsmodel: geslacht, plaats van begin, leeftijd bij aanvang, El Escorial criteria, diagnostische vertraging, gedwongen vitale capaciteit, helling van de ALS functionele beoordelingsschaal (ALSFRS helling), body mass index, verleden of huidig roken, pak jaren, aanwezigheid van Fronto-temporale dementie, verbale spreekvaardigheid index, totale score van de frontale evaluatie batterij, ALSFTD vragenlijst score, C9orf72 Herhaal expansie, UNC13A risico allele (C / C). Dit multivariaat model van Cox werd ontwikkeld met behulp van achterwaartse eliminatie en bootstrap validatie. Voorspellende prestatie werd beschreven in termen van discriminatie, d.w.z. de mogelijkheid om te differentiëren tussen overlevende en overleden patiënten, en kalibratie, dwz. de overeenkomst tussen waargenomen en voorspeld risico, met gebruik van respectievelijk ontvanger operator curves en kalibratie plots. Voorspellende prestatie werd her beoordeeld met toevoeging van imaging markeringen aan het voorspellend model bij 210 ALS-patiënten.

Resultaten: Het voorspellingsmodel bestaat uit plaats van begin (gevaar ratio (HR) 1.21, p = 0,006), leeftijd bij aanvang (HR 1.03, p50.001), definitief ALS volgens de criteria van El Escorial (HR 1.22, p = 0,017), diagnostische vertraging (0.97, p50.001), gedwongen vital capaciteit (HR 0.99, p = 0.011), ALSFRS helling (HR 1.71, p50.001), aanwezigheid van Fronto-temporale dementie (HR 1.52, p = 0.031), aanwezigheid van een herhaal expansie in het C9orf72 gen (HR 1.36 p = 0.004). Ontvanger exploitant curven toonden een oppervlak onder de kromme van 87,2% (95% CI 85,6-88.9) op drie jaar tijd na de eerste verschijnselen. Met een gemiddelde absolute error van 3,1%, toonde kalibratie plot goede overeenkomsten tussen voorspeld en waargenomen risico. Corticale dikte van verschillende fronto-temporale regio's werd onafhankelijk geassocieerd met overleven op groepsniveau, maar toevoeging van imaging parameters deed de voorspellings nauwkeurigheid bij individuele patiënten niet verbeteren. 

Discussie en conclusie : Deze studie stelt een model voor om de overleving van individuele ALS-patiënten betrouwbaar te voorspellen. Dit model kan gebruikt worden via een vrij beschikbaar en easy-to-use online tool. Resultaten van deze studie geven patiënten beheer en begeleiding op maat en individuele studiedesign in de toekomst één stap dichterbij.

 

Vertaling: ALS Liga: Girma

Bron: The abstract book for the 26th International Symposium on ALS/MND

Share