Voorgaande ziekte en ALS: wat beschermt wie?

21-04-2016

Samenvatting

Tal van studies hebben aangetoond dat voorgaande ziektes minder overheersend zijn bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) dan bij een populatie met dezelfde leeftijd. Dit suggereert mogelijke neurobescherming. Voorgaande ziekte zou kunnen beschermen tegen ALS of, omgekeerd, de asymptomatische vroege fysiologische onderbouwing van ALS zou kunnen beschermen tegen andere voorgaande ziektes. De impact doorgronden van voorgaande ziekte op ALS is cruciaal voor het inschatten van de diagnostische risicofactoren, de prognostische resultaten en de interventietiming. Het doel van deze studie was de verhouding te onderzoeken tussen voorgaande aandoeningen enerzijds en de aanvangsleeftijd van ALS en de duur van de ziekte (overlevingsduur) anderzijds. Onderzoeken van de medische historiek van 1.439 Emory ALS Clinic-patiënten (Atlanta, GA, VSA) werden getoetst op voorafgaande hoge bloeddruk, hyperlipidemie, diabetes, obesitas, astma, artritis, chronische obstructieve longziekte (COPD), schildklier-, nier- en leveraandoeningen en andere neurologische ziektes dan ALS. De leeftijd van de aanvang van ALS en de duur van de ziekte werden vergeleken tussen de antecedent- en non-antecedentpopulaties met gebruikmaking van chikwadraat, Kaplan-Meier en ordinale logistische regressie. Bij de controle op storende factoren bleken voorafgaande hypertensie (hoge bloeddruk), hyperlipidemie (hoge cholesterol), artritis, COPD, schildklierziekte en andere neurologische ziektes dan ALS statistisch gekoppeld aan een latere leeftijdsaanvang van ALS, terwijl voorafgaande obesitas (body mass index (BMI) > 30) gecorreleerd was met een vroege leeftijdsaanvang van ALS. Met leverziekte en diabetes als mogelijke uitzonderingen (die laatste zonder gebruikelijke comorbide aandoeningen), zijn voorgaande ziektes gekoppeld aan een over het algemeen kortere duur van ALS. De unieke potentiële verhouding tussen voorafgaande leverziekte en een langere ziekteduur van ALS behoeft verder onderzoek, vooral omdat werd vastgesteld dat leverziekte een factor van 4 tot 7 keer minder overheersend was bij ALS. In het bijzonder zijn de meeste aandoeningen die gekoppeld zijn aan een latere aanvang van ALS ook gerelateerd aan een kortere duur van de ziekte. Pathologische homeostatische instabiliteit, verergerd door hypervigilante regulatie (overwaakzame homeostatische regulatie gewijd aan te hoge regulerendefeedbackwinsten), is een valabele hypothese als verklaring voor de bescherming in de jeugd tegen voorgaande ziekte en het zich over het algemeen minder voordoen van voorgaande ziektes bij ALS-patiënten, de latere aanvang van ALS bij patiënten met een voorgaande ziekte en de omgekeerd evenredige relatie tussen de aanvangsleeftijd van ALS en de duur van de ziekte.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubMed

Share