Verslag sessie ALS-FTD en sessie cognitie bij ALS – ALS symposium Dublin

19-12-2016

Het 27e International ALS/ MND symposium was van 7-9 december 2016 in Dublin. Meer dan 1100 onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en paramedici wereldwijd presenteerden het beste onderzoek en de beste zorg voor ALS, PSMA en PLS en hebben best practices gedeeld. Medewerkers van het ALS Centrum hebben verschillende sessies voor u samengevat. Onderstaand vindt u 1 verslag van onderzoeksmedewerkers Lisanne Visser en Hermieneke Vergunst over de sessies betreffende ALS/FTD en cognitie bij ALS.  

Cognitieve problemen bij PLS en PSMA

Ook Drs. B.S. de Vries, onderzoeker van het ALS Centrum op het UMC Utrecht, gaf een presentatie in deze sessie. Hij onderzocht of FTD en cognitieve- en gedragsveranderingen ook bij PLS en PSMA patiënten voorkomen. Terwijl bij ALS bekend is dat cognitieve en gedragsproblemen bij 30-50% van de patiënten voorkomen, is hier bij PLS en PSMA nog weinig onderzoek naar gedaan. Daarom heeft Drs. De Vries bij een groot aantal ALS, PLS en PSMA-patiënten en controlepersonen in Nederland testen afgenomen. Hieruit bleek dat ook bij PLS en PSMA cognitieve- en gedragsveranderingen voorkomen. De cognitieve problemen en gedragsveranderingen lijken bij PLS over de loop van de tijd prominenter voor te komen in vergelijking tot ALS en PSMA. Het voorkomen van (milde) cognitieve problematiek en gedragsveranderingen bij PLS en PSMA bevestigt de huidige opvatting dat PLS en PSMA dezelfde type ziekten zijn als ALS (ALS spectrum). En laat het zien dat de huidige definitie van ALS, PLS en PSMA (de EL Escorial criteria voor diagnose) niet meer volledig blijkt te zijn, omdat we niet meer kunnen zeggen dat ALS, PLS of PSMA louter ziekten zijn van de centraal- en/of perifeer motorische zenuwcellen.

 

Bron: ALS Centrum Nederland

Share