Tracheostomie bij amyotrofische laterale sclerose: een op een populatie van 10 jaar gebaseerde studie in Italië

14-04-2016

We evalueerden de klinische kenmerken en resultaten van tracheostomie bij amyotrofische laterale sclerose (ALS). Daarbij maakten we gebruik van gegevens van het Piemonte en Valle d'Aosta Register voor ALS, een prospectief epidemiologisch register dat alle ALS-gevallen verzamelt in twee Italiaanse regio’s. Van de 1.260 gevallen in de periode 1995-2004, ondergingen134 (10,6%) een tracheostomie. Dit kwam vaker voor bij jonge mannelijke patiënten. De locatie van de aanvang (bulbair versus spinaal) en de periode van de diagnose (1995-1999 versus 2000-2004) hadden geen invloed op de mogelijke toepassing van een tracheostomie. De gemiddelde hospitalisatieduur bedroeg 52,0 dagen (SD 60,5). Globaal gezien overleden 27 patiënten in het ziekenhuis (20,1%). 65 patiënten (48,5%) werden ontslagen, terwijl 42 patiënten (31,3%) werden opgenomen in langetermijnzorgcentra. De gemiddelde overlevingsduur na een tracheostomie bedroeg 253 dagen. In het multivariabele model van Cox waren de factoren die onafhankelijk gekoppeld waren aan een langere overlevingsduur enterale voeding, leeftijd, burgerlijke staat en opvolging door het ALS-centrum. Tot besluit: in een epidemiologische omgeving was de overlevingskans na een tracheostomie < 1 jaar. Socioculturele factoren beïnvloeden de probabiliteit van de keuze voor een tracheostomie, zelfs in een in hoge mate gesocialiseerd gezondheidssysteem als dat in Italië.

Affiliatie

ALS Centrum, Department Neurowetenschappen, Universieit van Turijn, Turijn, Italië.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: BioPortfolio

Share