Tongkracht bij amyotrofische laterale sclerose (ALS)

13-10-2016

Sponsor: Assistance Publique Hopitaux De Marseille

Doel

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve ziekte met een slechte prognose. Ze komt voor bij volwassenen van gemiddeld 64 jaar en bij 4 tot 6 op de 100.000 inwoners.

Slikproblemen doen zich voor bij de evolutie ervan en omvatten de prognose van patiënten op de korte termijn door de associatie van dysfagie met ernstige ondervoeding en de ademhaling. Het probleem van foniatrische opvolging bestaat in de detectie van de vroege aanvang van slikproblemen om strategieën te ontwikkelen voor ademhalingsbescherming, voedsel dat is aangepast aan de stoornissen en spraaktherapie.

Het doel van deze studie is de tongkracht bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose op het moment van de diagnose en bij de aanvang van de slikproblemen te vergelijken met gezonde studieobjecten, en dit met behulp van het dynamisch palatografieapparaat dat werd ontwikkeld in het Laboratoire Parole et Langage (Laboratorium voor spraak en taal, UMR 7309, CNRS-Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence) en waarmee men de kracht en duurtijd van de druk van de tong op het verhemelte kan meten.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ClinicalTrials.gov

Share