TRACK ALS slaagt erin hersenontsteking te meten door middel van een PET-scan en biomarker

19-04-2016

Onderzoekers zijn erin geslaagd om een afbeeldingstechniek te gebruiken om veranderingen en ontstekingen in het brein vast te leggen van een patiënt met amyotrofische laterale sclerose (ALS). Ze gebruikten daarbij een potentiële ontstekingsbiomarker. Het onderzoek werd uitgevoerd aan The Neurological Clinical Research Institute (NCRI) van het Massachusetts General Hospital en maakt deel uit van het TRACK ALS-project, dat afbeeldingsmarkers van ALS wil identificeren, met het oog op een vroege diagnose en het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

"Dit is een opwindende mijlpaal bij het ontwikkelen van een afbeeldingsaanpak als uitlezing voor ontsteking, een cruciaal hulpmiddel om klinische tests te versnellen. Voor de studie willen we 50 ALS-patiënten en 50 gezonde vrijwilligers inschakelen, in de hoop dat we in staat zullen zijn om de rol van ontstekingen bij mensen met ALS duidelijk te karakteriseren", zegt Lucie Bruijn, PhD, MBA en hoofdwetenschapper bij the ALS Association in een ALS-persbericht.

TRACK ALS is een grote multicentrische, longitudinale en uitgebreide biomarkerstudie die de gehele genome sequencing, afbeeldingen, ontstekingsbiomarkers van biovloeistoffen en de aanmaak van pluripotente stamcellen exploreert. Het project wordt gefinancierd door het ALS ACT-initiatief, een partnerschap tussen academische stichtingen en de industrie waartoe de ALS Association en het ALS Finding a Cure-team behoren.

Voor de studie worden momenteel deelnemers gerekruteerd. Meer informatie vindt u op clinical trials.gov website (NCT02559869).

PET-afbeeldingen maken deel uit van het TRACK ALS-project. Voor gebruik aan het Massachusetts General Hospital (MGH) werd een radiotracer ontworpen die actief de gliale cellen kan binden, een categorie cellen die neuronen structurele en metabolische steun biedt. Deze gliale celtypes doen dienst als surrogaatmarkers van hersenontsteking. De eerste resultaten met gebruikmaking van een gelijkaardige tracer onthulden een verhoogde opname van cellen van ALS-patiënten, een bevinding die strookt met klinische verslagen. Het scannen van de eerste ALS-patiënt via PET-biomarkers vormt een erg aanmoedigende stap in the studie over afbeeldingsbiomarkers en in het TRACK ALS-project in zijn totaliteit.

"Ontsteking is een belangrijk doelwit voor het ontwikkelen van geneesmiddelen tegen ALS en we geloven dat het afbeelden van ontstekingen ons niet alleen in staat zou kunnen stellen om efficiënte klinische tests voor ALS te ontwerpen en uit te voeren, maar ook kan leiden tot het sneller ontdekken van geneesmiddelen tegen ALS", aldus dr. Nazem Atassi, de voornaamste onderzoeker in deze studie. "Deze belangrijke mijlpaal was enkel mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen de studieteams aan het NCRI, het MGH moleculairafbeeldingsteam … Houston Methodist Hospital … en GE Healthcare."

"We zijn opgetogen dat we behoren tot dit partnerschap van de academische wereld en de industrie om bij te dragen aan de vooruitgang van de PET- en MRI-markers van deze verwoestende ziekte. We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van betrouwbare afbeeldingsmetingen van de ziekte een kritische component is die ons de mogelijkheid biedt efficiënte klinische tests af te nemen voor nieuwe therapieën. PET-afbeeldingen kunnen unieke informatie verstrekken over hersenontsteking en de rol ervan bij ALS", besluit Peter Foss, voorzitter van de ALS Finding a Cure Foundation.

ALS is een neurodegeneratieve ziekte die de motorneuronen aantast. Ze leidt tot een geleidelijke afname van de controle over de spieren en problemen met slikken, spreken en ademhalen. Uiteindelijk treedt verlamming in.

Er bestaat geen afdoend geneesmiddel voor ALS. Riluzole (merknaam: Rilutek), het enige geneesmiddel dat goedgekeurd is door de U.S. Food and Drug Administration (Amerikaans Voedsel- en Geneesmiddelenagentschap), zorgt voor licht toegenomen overlevingskansen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share