Systemische inflammatoire respons en neuromusculaire invloed in amyotrofische laterale sclerose

21-06-2016

Abstract

Doelstelling: het evalueren van de gecombineerde neuromusculaire en inflammatoire biomerkers in het bloed als voorspellers van progressie van de ziekte en prognose in amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Methoden: Logistieke regressie aangepast voor merkers van systemische inflammatie en analyse van de belangrijkste componenten werden uitgevoerd op plasma waarden van creatine kinase (CK), ferritine en 11 cytokines gemeten bij 95 patiënten met ALS en 88 gezonde controlepersonen. De niveaus van circulerende biomerkers werden gebruikt bij het bestuderen van de overleving door Cox regressie analyse en gecorreleerd met de ziekte progressie en niveaus van neurofilament lichte leten (NfL) beschikbaar uit een eerdere studie. De cytokines expressie werd ook getest in bloedmonsters longitudinaal verkregen tot 4 jaar lang bij 59 patiënten met ALS.

Resultaten: Aanzienlijk hogere niveaus van CK, ferritine, tumor necrose factor (TNF) – α, en Interleukine (IL) – 1β, IL-2, IL-8, IL - 12p 70, IL-4, IL-5, IL-10 en IL-13 en lagere niveaus van interferon (IFN)-γ werden gevonden in plasma monsters van patiënten met ALS ten opzichte van controlepersonen. IL-6 en TNF-α en IFN-γ waren de meest gereguleerde merkers bij gezamelijke analyse van alle verklarende variabelen. Hoge ferritine en IL-2 niveaus waren voorspellers van slechte overleving. IL-5 niveaus waren positief gelinkt met CK, zoals TNF-α met NfL. IL-6 was sterk geassocieerd met CRP niveaus en was de enige merker die toenemende expressie vertoonde in de terminale fase van de ziekte in de longitudinale analyse.

Conclusies: Neuromusculaire pathologie in ALS omvat de systemische regulering van inflammatoire merkers die het meest actief zijn bij de immuunrespons met T-cellen. Stratificatie van de ziekte op basis van de prognostische waarde van circulerende inflammatoire merkers zou het ontwerp van klinsiche studies in ALS kunnen verbeteren.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Neurology

Share