Een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effectiviteit van het NeuRx RA/4 middenrif pacing systeem bij patiënten met respiratoire spierzwakte door amyotrofische laterale sclerose (ALS) (de DiPALS studie)

07-01-2016

UK Dipals Study Group, C McDermott

Achtergrond: Niet-invasieve ventilatie (NIV) is onderdeel van de standaardzorg in de behandeling van respiratoire insufficiëntie bij Amyotrofische laterale sclerose (ALS) die de levensduur met ongeveer 7 maanden verlengt. NIV is echter niet zonder problemen, vooral bij patiënten met ernstige bulbaire stoornissen. Het NeuRx RA/4 middenrif pacing systeem (DPS) stimuleert de frenische zenuwen in de buurt van de motor eindpunten binnen de middenrif spier en veroorzaakt contractie van het middenrif. Gegevens uit een ongecontroleerde multicentrische cohortstudie leidden tot goedkeuring door de FDA op humanitaire gronden van DPS voor de behandeling van respiratoire insufficiëntie bij patiënten met ALS. Door middel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie wilden we de werkzaamheid en lange termijn veiligheid van DPS wanneer gebruikt naast NIV, in vergelijking met NIV alleen, bepalen.

Methoden: DiPALS was een multicenter, niet-blinde, gerandomiseerde en gecontroleerde studie uitgevoerd in zeven ALS en respiratoire gespecialiseerde centra in het Verenigd Koninkrijk. Deelnemers die in aanmerking kwamen waren: 18 jaar of ouder, met een diagnose van ALS door het laboratorium ondersteund van mogelijk, klinisch mogelijk of definitief volgens de door de Wereld Federatie van Neurologie herziene El Escorial criteria; met stabiele Riluzole therapie voor tenminste 30 dagen en respiratoire insufficiëntie door vooraf gedefinieerde criteria. Het primaire eindpunt was algemene overleving gedefinieerd als de tijd tussen de randomisatie en de dood voor om het even welke oorzaak. DiPALS is geregistreerd bij het ISRCTN-register: ISRCTN53817913

Resultaten: 74 deelnemers (37 per arm) werden gerandomiseerd tussen 5 december 2011 en 18 december 2013. Op 18 December 2013 heeft het DMEC opschorting van recrutering aanbevolen na de identificatie van een verontrustend signaal in de totale overlevingscijfers. Reeds gerandomiseerde deelnemers zijn verder gegaan met de studie per protocol tot juni 2014 wanneer het DMEC de stopzetting van pacing bij alle patiënten heeft geadviseerd. Follow-up evaluaties werden voortgezet tot het einde van de studie zoals gepland tot December 2014. De mediane overleving was 11.1 maanden in de NIV plus pacing arm en 22.8 maanden in de NIV arm, met een aangepaste gevaar ratio van 2.27 (95% CI 1.22 tot en met 40.25; p = 0 01).

Discussie en conclusie: Diafragma pacing moet niet gebruikt worden als routine behandeling voor patiënten met ALS met respiratoir falen.

 

Vertaling: ALS Liga: Girma

Bron: The abstract book for the 26th International Symposium on ALS/MND

Article: DiPALS Diaphragm Pacing in patients with ALS

07-01-2016 - Recrutering middenrif pacing studie na FDA goedkeuring voltooid

17-09-2015 - Twee klinische studies met DPS voortijdig gestopt in Europa

Share