Roken versnelt de voortgang van ALS en verkort de overlevingsduur

30-09-2016

Door Daniela Semedo, PHD

Roken, sigaret, hand, gezicht, ALSSigaretten roken zou de voortgang van amyotrofische laterale sclerose (ALS) kunnen versnellen en de overlevingsduur kunnen verkorten bij patiënten met die ziekte. Tot die bevinding kwam een nieuwe studie, die het resultaat is van een samenwerkingsverband tussen een aantal Italiaanse universiteiten en onderzoeksinstituten.

De studie is getiteld "De invloed van het roken van sigaretten op de gevolgen van ALS: een op een populatie gebaseerde studie" en werd gepubliceerd in The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (Het Tijdschrift voor Neurologie, Neurochirurgie en Psychiatrie).

Om de prognostische invloed in te schatten van premorbide rookpatronen en het vasculaire risicoprofiel bij de ontwikkeling van ALS, voerden Adriano Chio, MD, medisch en wetenschappelijk directeur van het Departement Neurowetenschappen aan de Universiteit van Turijn in Italië en zijn collega's een op een populatie gebaseerde cohortstudie uit op 650 Italiaanse ALS-patiënten. De onderzoekers verzamelden gegevens over de rookgewoonten van ALS-patiënten en keken ook naar de aanwezigheid van de chronische obstructieve longziekte (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD - ook: chronische bronchitis) bij deze patiënten.

Op het moment van de diagnose rookte zowat 19 % van de ALS-patiënten regelmatig, 28 % was voormalig roker en circa 53% had nooit gerookt.

Bij 44 ALS-patiënten werd COPD gediagnosticeerd en de helft daarvan was voormalig roker. Patiënten met COPD leefden minder lang dan patiënten zonder de ziekte. Bovendien kwamen de onderzoekers tot de bevinding dat het roken van sigaretten de levensduur van de patiënten leek te verkorten ongeacht of ze nu al dan niet COPD hadden op het moment dat ze werden gediagnosticeerd met ALS.

Rokers met ALS hadden een betekenisvol kortere gemiddelde overlevingsduur (1,9 jaar) vergeleken bij voormalige rokers (2,3 jaar) en de patiënten die nooit hadden gerookt (2,7 jaar). Bovendien waren de rokers jonger dan anderen toen ze met ALS werden gediagnosticeerd.

"Deze studie wijst uit dat omgevingsfactoren en persoonlijke gewoontes risicofactoren zijn voor de aanvang van ALS en ook een invloed kunnen hebben op het fenotype en de prognose ervan. De ontdekking van de genetische dan wel epigenetische mechanismen waardoor exogene factoren een impact hebben op het ziektefenotype is van kapitaal belang voor een meer toegespitste benadering bij het genezen van ALS", zo besluiten de onderzoekers.

ALS is een dodelijke degeneratieve aandoening van de bovenste en onderste motorneuronen die de spierfuncties aantast, waaronder die van de ademhaling, de spraak en het slikvermogen. In zowat 50 % van de gevallen is ALS ook gekoppeld aan cognitieve aftakeling, gaande van frontotemporale dementie tot mildere vormen van executieve of dysexecutieve aftakeling. In de meeste gevallen doet ALS zich sporadisch voor in de populatie; slechts circa 10 % van de patiënten heeft een aantoonbare familiegeschiedenis van ALS of frontotemporale dementie.

Er bestaat geen genezing voor ALS, maar er zijn sterke aanwijzingen dat leeftijd, geslacht, genetische factoren en onderliggende gezondheidsproblemen risicofactoren zijn bij deze slopende ziekte.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share