Reflecteert de MUNIX-methode klinische dysfunctie bij amyotrofische laterale sclerose? Een praktijkgeval

31-05-2016

Het doel van onze studie was enerzijds het nut te beoordelen van de MUNIX-methode bij het reflecteren van de klinische dysfunctie bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS), en anderzijds een interbeoordelaarsreproduceerbaarheid van MUNIX te beoordelen. De studiegroep bestond uit in het totaal 15 ALS-patiënten. De gemiddelde leeftijd voor de aanvang van de symptomen was 55 jaar en de gemiddelde duur van de ziekte 10 maanden. De spiersterkte en de functionele status van de patiënten werden beoordeeld volgens respectievelijk de Medical Research Council (MRC) en de 'ALS functional rating scale revised' (ALSFRS-R, gereviseerde ALS functionele meetschaal). De MUNIX werd uitgevoerd op 6 spieren: de abductor pollicis brevis (APB), de abductor digiti minimi (ADM), de biceps brachii (BB), de tibial anterior (TA), de extensor digitorum brevis (EDB), en de abductor hallucis (AH), en dit unilateraal, aan een minder aangetaste zijde. Zowel de spierspecifieke en globale MRC als de MUNIX-scores werden berekend. Bij 11 patiënten werd het studieprotocol minstens twee keer om de 3 maanden herhaald. Een bijkomende test van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werd uitgevoerd bij het eerste bezoek.

Er waren geen significante verschillen tussen de MUNIX-test- en tweedetestwaarden in de APB-, ADM-, BB-, TA-, EDB- en AH-spieren (P >0.05). De hoogste variabiliteit van de test- en tweedetestwaarden werd teruggevonden in de BB-spier (7.53%). Hoewel er een significant test–tweedetestverschil was in de globale MUNIX-score (P = 0.02), bedroeg de variabiliteit van de resultaten slechts 1.26%. De MUNIX-waarde correleerde met de spierspecifieke MRC-score in ABP, ADM, TA, EDB and AH (P <0.05), en de globale MUNIX-waarden correleerden met de globale MRC-scores (P <0.05). Er werd ook een significante correlatie vastgesteld tussen de globale MUNIX-score en de klinische dysfunctie gemeten volgens de ALSFRS-R-schaal (P <0.05). De globale MUNIX vertoonde een hogere maandelijkse afname (4.3%) vergeleken bij de ALFRS-R (0.7%) en de MRC globale score (0.5%).

Deze studie bevestigt dat de MUNIX-methode een sensitieve, betrouwbare en accurate tool is, die zowel motorische dysfunctie als ziektevoortgang reflecteert bij ALS. We stelden vast dat deze aanpak betrouwbaarder en technisch eenvoudiger is voor distale spieren met minder atrofie en meer kracht.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Medicine

Share