Pesticiden verhogen risico van ALS en potentieel van Alzheimer

02-06-2016

(ingekorte versie)

De meeste wetenschappers menen dat zowel genen als de omgeving bijdragen bij het ontstaan van ‘n neurodegeneratieve ziekte op latere leeftijd. Harde bewijzen voor milieu effecten bleven echter ongrijpbaar. Epidemiologische studies kunnen de blootstelling aan chemische stoffen met neurodegeneratie correleren, maar directe of causale verbanden aantonen bleef ontoereikend. Een recente studie schat dat meer dan 80 procent van het risico van chronische ziekten ontstaan door blootstellingen aan het milieu eerder dan het door genetica komt en drong er bij wetenschappers op aan om rigoureus actuele blootstellingen in "exposome-wide" verband studies te meten door bio stalen te vergelijken tussen zieken en controlepersonen (Zie Rappaport, 2016). Twee recente artikels beschrijven nieuwe benaderingen die het bewijs voor een schadelijke effect van chemische stoffen, met name pesticiden, op de hersenen, versterken. In het blad JAMA neurologie van 9 mei, meldden onderzoekers onder leiding van Eva Feldman en Stuart Batterman van de Universiteit van Michigan, in Ann Arbor, dat mensen met Amyotrofische laterale sclerose, hogere niveaus van verschillende langdurige toxische stoffen, aka man-made toxines, in hun bloed hadden dan controlepersonen, en ook meer kans hadden gewerkt te hebben met bestrijdingsmiddelen. De auteurs schatten dat blootstelling aan pesticiden meermaals het risico op ALS verhoogt.

Commentatoren noemden dit artikel belangrijk en prezen het gebruik van bloedtesten als een objectieve maatstaf van de blootstelling. "Het was moeilijk om duidelijk te maken welke toxische stoffen uit het milieu belangrijk zouden kunnen zijn voor ALS. Dit voegt waarde toe aan dit werk” zei Freya Kamel van het National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, North Carolina, aan Alzforum. Robert Haley van de Universiteit van Texas Southwestern Medical Center, Dallas, ging hiermee akkoord en voegde toe, "Helaas, er zijn te weinig studies zoals deze." De onderzoekers benadrukten dat de volgende stap eruit bestaat om de bevindingen in grotere groepen te repliceren.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: The ALS Research Forum

Share