Onderzoek naar de rol van de ALS-genen CHCHD10 en TUBA4A bij Belgische FTD-ALS-spectrumpatiënten.

24-01-2017

 

Samenvatting

Mutatiescreening en fenotypische profilering van 2 met amyotrofische laterale sclerose (ALS) en frontotemporale dementie (FTD) geassocieerde genen, CHCHD10 and TUBA4A, werden toegepast op een Belgisch cohort van 459 FTD-, 28 FTD-ALS- en 429 ALS-patiënten. Voor CHCHD10 identificeerden we een nieuwe nonsensemutatie (p.Gln108*) bij een patiënt met atypische klinische FTD en door de pathologie bevestigde ziekte van Parkinson (1/459, 0,22%), wat leidde tot transcriptieverlies. Bovendien stelden we 3 eerder beschreven missensevarianten vast (p.Pro34Ser, p.Pro80Leu en p.Pro96Thr), die ook aanwezig waren bij op vergelijkbaarheid geselecteerde controlereeksen. Bij TUBA4A bespeurden we een frameshiftmutatie (p.Arg64Glyfs*90), wat leidde tot een afgeknot eiwit bij 1 FTD-patiënt (1/459, 0,22%) met een familiegeschiedenis van de ziekte van Parkinson en cognitieve schade, en een nieuwe missensemutatie (p.Thr381Met) bij 2 familieleden met familiale ALS en geheugenproblemen (1 indexpatiënt/429, 0,23%), bij wie we eerder een pathogene chromosoom-9-openreadingframe-72-herhalingsexpansiemutatie identificeerden. De huidige studie bevestigt de rol van CHCHD10 en TUBA4A in het FTD-ALS-spectrum, hoewel genetische variaties in deze 2 genen extreem zeldzaam zijn bij de Belgische populatie en vaak geassocieerd zijn met de symptomatologie van aanverwante neurodegeneratieve ziektes zoals Parkinson en Alzheimer.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Pubtransformer

Share