Non-invasieve ventilatie en houding hebben een invloed op de ademhalingscapaciteiten van ALS-patiënten

18-07-2016

Onderzoekers die non-invasieve ventilatie (NIV) bestudeerden bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) kwamen tot de vaststelling dat de ademhalingsspieren mogelijk efficiënter werken tijdens NIV. Ze zijn er ook van overtuigd dat hun meettechniek nuttig kan zijn voor het opsporen van veranderingen in het ademhalingspatroon, zelfs bij ALS-patiënten in een vroeg stadium van de ziekte.

De onderzoeksverhandeling is getiteld 'Effecten van non-invasieve ventilatie en houding op de borstwandvolumes en -bewegingen bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose: een reeks gevallen', en werd gepubliceerd in het Braziliaanse Tijdschrift voor Fysieke Therapie.

Spierzwakte bij het ademen en de afname van het longvolume bij ALS-patiënten leiden tot chronische hypoventilatie en ademhalingsfalen en zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij deze patiënten. Non-invasieve ventilatie (NIV) wordt vaak toegepast bij mensen met ALS. Het is een therapeutische procedure die de ventilatie- en perfusieratio verbetert, dat wil zeggen respectievelijk de lucht en het bloed die de longblaasjes bereiken.

Ondanks het feit dat het een gangbare procedure is, blijft de fysiologische respons op NIV in termen van ademhalingsspier- en borstwandfunctie een mysterie.

De eerste doelstelling van de studie was het beoordelen van de effecten van NIV op de volumes en functie van de borstwand en de compartimenten ervan bij ALS-patiënten. De tweede doelstelling was de respiratoire disfunctie te bepalen door het beoordelen van de geforceerde vitale capaciteit in liggende (op de rug) en staande houding, en dit zowel bij ALS-patiënten als bij vergelijkbare controlegevallen.

Tot de meetinstrumenten behoorde optoelektronische plethysmografie (OEP). Dit meet per inhalatie de veranderingen in het totale volume van de borstwand en de bijdragen van de drie compartimenten ervan (pulmonale ribbenkast, abdominale ribbenkast en abdomen). De zuurstofsaturatie en de hartslag werden eveneens gemeten.

Het gebruik van NIV werd geëvalueerd bij negen patiënten. Diezelfde patiënten en negen gezonde controlegevallen werden geëvalueerd in liggende en zittende houding. De resultaten wezen uit dat het borstwandvolume significant hoger was met NIV. Dit zou kunnen betekenen dat de ademhalingsspieren efficiënter werken dankzij deze non-invasieve procedure. Er werden echter geen significante veranderingen opgetekend op het vlak van ventilatie/perfusie.

In liggende houding vertoonden de ALS-patiënten vergeleken bij de controlegevallen een significant lager bijdragepercentage van het abdomen. De resultaten suggereren dat de betrokkenheid van het middenrif zou kunnen worden beschouwd als een vroeg stadium van disfunctie. De OEP-techniek bleek een accurate en precieze tool voor het opsporen van deze vroegtijdige aanpassingen in de ademhalingspatronen bij ALS.

De onderzoekers zeggen dat "OEP kan worden gebruikt als een nieuwe strategie om deze patiëntenpopulatie te evalueren".

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share