Nieuwe therapieën in ontwikkeling die de hyperexcitabiliteit van motoneuronen remmen in Amyotrofische laterale sclerose.

21-06-2016

Abstract

Inleiding:
Motoneuron hyperexcitabiliteit lijkt gelinkt aan het proces van neurodegeneratie in Amyotrofische laterale sclerose (ALS). Therapieën die remmend werken op neuronale hyperexcitability zouden als dus effectief kunnen zijn bij het stoppen van de progressie van ALS.

Betreft:
We zochten op MEDLINE en ClinicalTrials.gov en selecteerden gerandomiseerde vergelijkende studies met neuro-protectieve therapie. Riluzole is aangemerkt voor het verminderen van neuronale hyperexcitabiliteit. Meer recent werden eerste studies van Na+ kanaal-blokkers (mexiletine en flecainide) uitgetest. Daarnaast wordt er aan een K+ kanaal activator (retigabine) studie gewerkt, terwijl edaravone momenteel overwogen wordt voor licentieverlening door de agentschappen voor toelating van medicijnen en dit op basis van een hypothese dat het elimineren van vrije radicalen tot bescherming van de motor neuronen zou kunnen leiden.

Commentaar van de expert: de eerste klinische studies met Na+ kanaal blokkers hebben nog geen werkzaamheid in ALS getoond. Retigabine is momenteel onder evaluatie als een mogelijke therapie. Edaravone is onlangs goedgekeurd als een nieuwe therapeutische optie voor ALS in Japan.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: PubMed

Share