Nieuwe hersenmappingmethode gebruikt sequencing in plaats van microscopen

13-10-2016

MAPseq (Multiplexed Analysis of Projections by Sequencing, Gemultiplexte analyse van projecties met behulp van sequencing) is een nieuwe hersenmappingmethode die de axonale projecties van individuele neuronen kan traceren met behulp van sequencingtechnologie in plaats van microscopie. In de uitgave van 7 september van Neuron beschrijven onderzoekers een methode om neuronen in het brein te labellen met een ontworpen virus dat een grote bibliotheek bevat van unieke 30-nucleotide RNA-sequenties, die dienstdoen als barcode. Barcode mRNA wordt getransporteerd langs axonale projecties en accumuleert aan de axoneindpunten. Vervolgens wordt het RNA uit de doelgebieden die van belang zijn geëxtraheerd en gesequenced en de RNA-barcodes bevinden zich bij de oorspronkelijke neuronen. Deze nieuwe techniek kan helpen bij het ontcijferen van het hersenschakelsysteem bij de resolutie van één enkel neuron en zou in de toekomst inzichten kunnen verschaffen over de manier waarop deze circuits worden aangetast door de ziekte.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: The ALS Research Forum

Share