Nieuw therapeutisch doelwit voor de behandeling van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

28-06-2016

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve ziekte die leidt tot selectief afsterven van motoneuronen (zenuwcellen die direct verbonden zijn met een spier en zorgen voor zijn samentrekking). De symptomen van deze ziekte gaan samen met spierzwakte en verlamming. Ongeveer 10 % van de patiënten hebben een familiale voorgeschiedenis. Inderdaad werd de familiale variant van ALS (FALS) geïdentificeerd door mutaties in verschillende genen, waaronder het FUS-gen (Fused/Translocated in Liposarcome – TLS).

Bij patiënten met FALS hebben onderzoekers dan ook meer dan 50 mutaties vastgesteld in het FUS-gen. Bepaalde muterende FUS-proteïnen vormen agregaties van proteïnen die zich verplaatsen van de kern naar het cytoplasma. Deze afzondering van FUS wordt gezien als een potentieel signaal voor het begin van de degeneratie van de motoneuronen.

De ontdekking betreffende FALS werd gedaan door een internationaal samenwerkingsverband tussen het onderzoekslaboratorium Inserm de Strasbourg in Frankrijk (Luc Dupuis) en de universiteiten van Münster in Duitsland en Californië in de Verenigde Staten. Hierbij werden twee experimentele modellen ontwikkeld: het ene is geheel en al ontdaan van FUS en in het andere is de FUS-proteïne geconcentreerd in het cytoplasma van de cellen, zoals dat het geval is voor de verschillende vormen van FALS. Enkel de tweede groep geeft een tekort aan motoneuronen aan, wat duidt op een vroegtijdige degeneratie van deze cellen.

De resultaten tonen duidelijk aan dat de opstapeling van FUS-proteïnen in het cytoplasma van de motoneuronen wel degelijk verantwoordelijk is voor de karakteristieke neurodegeneratie van de ALS. Bijgevolg stelt men zich tot doel de vastgestelde fouten te corrigeren door de FUS-actie tegen te gaan of door haar activiteit in het cytoplasma af te remmen. De onderzoeksteams richten zich momenteel op het ontrafelen van databanken met cellen en zo proberen ze de patiënten een eerste oplossing aan te bieden.

Redactie: Nathalie SELLIER, gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek
Bron: « Toxic gain of function from mutant FUS protein is crucial to trigger cell autonomous motor neuron loss. » J. Scekic-Zahirovic et al. EMBO J, 2016 May 17, 35(10) p. 1077.

 

Vertaling: André De Laet

Bron: FRC

Share