Neuraltus Pharmaceuticals geeft inschrijvingsupdate over bevestigende Fase 2-studie van NP001 voor ALS

22-02-2017

PALO ALTO, Calif., Neuraltus Pharmaceuticals kondigde aan dat voor de bevestigende Fase 2-studie van haar belangrijkste onderzoeksbehandeling NP001 voor amyotrofische laterale sclerose (ALS) 50 van de 120 deelnemers zijn ingeschreven. Voor de studie worden patiënten geronseld op 18 plaatsen in Noord-Amerika. De onderneming verwacht de inschrijving te kunnen afronden in het tweede kwartaal van 2017. De data-analyse is voorzien voor het eerste kwartaal van 2018.

"De betrokkenheid van de patiënten- en artsengemeenschap is cruciaal voor de ontwikkeling van potentiële therapieën, meer bepaald voor aandoeningen met beperkte behandelingsopties", zegt Rich Casey, CEO van Neuraltus Pharmaceuticals. "Ons team werkt nauw samen met de studieonderzoekers om potentiële patiënten snel te identificeren en te screenen voor inschrijving voor de bevestigende Fase 2-studie van NP001 voor ALS. De resultaten van deze studie zullen bijdragen aan het bepalen van de regelgevende weg voorwaarts voor NP001. We zijn dan ook dank verschuldigd aan al onze voormalige, huidige en toekomstige studiedeelnemers. Zonder hun steun zou de klinische ontwikkeling van NP001 onmogelijk zijn."

In september 2016 kondigde Neuraltus een Fase 2- gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde en over meerdere centra gespreide studie van NP001 aan voor ALS-patiënten die tekenen vertonen van systemische ontsteking. De patiënten zullen ofwel 2mg/kg NP001 toegediend krijgen ofwel placebo en dit gedurende een periode van 6 maanden. De studie is ontworpen om de verandering vanaf de baseline te evalueren tijdens de studie van de individuele Gereviseerde ALS Functionele Meetschaal (ALSFRS-R), een meetinstrument dat kernactiviteiten van het dagelijks leven en de functie opmeet bij patiënten met ALS. Tot de secundaire doelstellingen behoren de verandering van de ademhalingsfunctie zoals opgetekend door de metingen van de vitale capaciteit. Meer informatie over de studie en de klinische centra vindt u op https://clinicaltrials.gov.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PR Newswire

27-09-2016 - Neuraltus Pharmaceuticals start bevestigende fase 2-studie van NP001

14-06-2016 - Veiligheid en werkzaamheid studie van NP001 - Fase 2 studie

Share