NEK1 varianten verlenen gevoeligheid voor amyotrofische laterale sclerose

26-07-2016

Om genetische factoren te identificeren die bijdragen tot amyotrofische laterale sclerose (ALS) voerden we whole-exome (gedeelte van het genoom dat eiwitten tot expressie brengt, nvdr) analyses uit bij 1.022 personen met familiale ALS (FALS) en 7.315 controlepersonen. In een nieuwe screening strategie hebben we gen-belastende analyses uitgevoerd, ter controle eerst met gekende ALS genen, en vonden we een significante associatie tussen NEK1 varianten met verlies-van functie (LOF) en het risico op FALS. Onafhankelijk identificeerde autozygoot mapping in een geïsoleerde gemeenschap in Nederland een NEK1 p.Arg261His variant als een kandidaat risicofactor. Replicatie analyses van sporadische gevallen van ALS (SALS) en onafhankelijke controle groepen hebben een belangrijk verband tussen de ziekte bevestigd voor zowel p.Arg261His (10.589 stalen geanalyseerd) en NEK1 LOF varianten.(3.362 stalen geanalyseerd). In totaal vonden we NEK1 risico varianten in bijna 3% van alle personen met ALS. NEK1 werd reeds gelinkt aan verschillende cellulaire functies, waaronder cilia vorming, respons op DNA-schade, microtubulus stabiliteit, neuronale morfologie en axonale polariteit. Onze resultaten bieden nieuwe en belangrijke inzichten in de ALS etio pathogenese en genetische etiologie.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: Nature Genetics, online 25 juli 2016, doi:10.1038/ng.3626 

Share