MicroRNA-125b stuurt microglia-activering en motorneuronendood bij ALS

09-02-2016

C Parisi1,2, G Napoli2, S Amadio1,2, A Spalloni2, S Apolloni1,2, P Longone2 and C Volonté

1) 1CNR–Institute of Cell Biology and Neurobiology, Via del Fosso di Fiorano 65, 00143 Rome, Italië
2) 2Santa Lucia Foundation, Via del Fosso di Fiorano 65, 00143 Rome, Italië

Samenvatting

Inzicht in de manier waarop microglia op zichzelf de neuroinflammatoire respons sturen helpt bij het moduleren van hun reactie tijdens de neurodegeneratie. Bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) is het klassieke NF-κB-traject gekoppeld aan persistente microglia-activering en motorneuronische schade; de mechanismen van negatieve controle van NF-κB-activiteit blijven echter ononderzocht. Eén van de hoofdfactoren bij het beëindigen van het klassieke NF-κB-traject is het ubiquitine-afscheidende enzym A20, dat erkende anti-inflammatoire functies heeft. Recent nog bleken microRNA's krachtige finetuners van neuroinflammatie te zijn en worden ze - zo wordt gerapporteerd - bij ALS gestuurd door bijvoorbeeld purinergische P2X7-receptoractivering. In deze studie leggen we het samenspel bloot tussen de miR-125b- en A20-proteïne in de modulatie van klassieke NF-κB-aanwijzingen in microglia. We bewijzen meer bepaald het bestaan van een pathologisch circuit waarbij het beëindigen van de A20-functie door toedoen van miR-125b de schadelijke P2X7 receptorafhankelijke activering van NF-κB in microglia versterkt en verlengt, met afremmende gevolgen voor motorneuronen. We bewijzen dat, door het herstel van A20-niveaus, de miR-125b-inhibitie motorneuronen helpt te overleven. Deze resultaten introduceren miR-125b als een sleutelmediator van de dynamica van microglia bij ALS.

Meer gegevens in het Engels vindt u op deze link.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Nature

Share