Levenskwaliteit van ALS-patiënten beïnvloed door psychologische factoren

18-08-2016

Review, blokjes, houtOnderzoekers aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht bestudeerden onlangs de levenskwaliteit van mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) en kwamen tot de bevinding dat angsten en depressie leiden tot een slechtere gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit (health related quality of life (HRQoL)), terwijl intensere religiositeit en spiritualiteit geassocieerd zijn met een betere globale levenskwaliteit (quality of life (QoL)).

De onderzoeksverhandeling is getiteld "Associaties tussen psychologische factoren enerzijds en gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en globale levenskwaliteit anderzijds bij patiënten met ALS: een systematisch overzicht" en werd gepubliceerd in Health and Quality of Life Outcomes.

ALS is een neurodegeneratieve ziekte die motorneuronen aantast en geassocieerd is met progressief verslechterende motorische symptomen, waaronder spieraftakeling en zwakte in de ledematen. Aangezien er echter geen afdoende geneesmiddelen voor bestaan, bestaat de behandeling uit het in de hand houden van de symptomen en ondersteuning voor een betere levenskwaliteit. Om de Qol te verbeteren, concentreert men zich op cognitieve en gedragstekortkomingen.

Bij ALS heeft men gesuggereerd dat de levenskwaliteit moet worden gemeten op basis van zowel de globale QoL als de eerder restrictieve HRQoL. De beoordeling van de HRQoL omvat fysieke, psychologische en sociale factoren; de globale QoL wordt ingeschat door de patiënt aan de hand van niet-medische concepten zoals de familie, vrienden en het ondersteuningssysteem. Zoals verwacht daalt de HRQoL in de loop van de ziektevoortgang, terwijl de globale QoL zelfs in een later stadium van de ziekte stabiel kan blijven.

Omdat de globale QoL kan worden toegeschreven aan psychologische processen — kunnen omgaan met de situatie, verwachtingen bijstellen en spirituele of religieuze praktijken —, zijn onderzoekers van mening dat psychologische factoren belangrijke doelwitten kunnen zijn voor QoL-interventies.

Voor deze studie verzamelden en analyseerden onderzoekers bestaande literatuur over psychologische factoren en hun invloed op de HRQoL en de globale QoL. Het overzicht behelst 22 studies. De onderzoekers clusterden de psychologische factoren in drie hoofdgroepen: stemming gerelateerd aan emotionele toestanden zoals angst, depressie en woede; overtuigingen, die gekoppeld zijn aan iemands perceptie van de ziekte en strategieën om er mee om te gaan; en tot slot persoonlijkheid.

De resultaten schragen de stelling dat meer angst en depressie leiden tot een slechtere HRQoL, terwijl religiositeit en spiritualiteit positief correleerden met een betere globale QoL — en mettertijd positiever werden.

De conclusie van de onderzoekers luidt: "Dit overzicht onderstreept het belang van psychologische factoren van ALS-zorg. Er is verder onderzoek nodig om het beschikbare bewijsmateriaal aan te vullen en om de manier te onderzoeken waarop psychologische factoren kunnen worden aangepast om de QoL te verbeteren.”

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share