Inzicht in het klinische fenotype en biomarkermonsters verzamelen in C9ORF72 ALS

24-02-2016

Samenvatting

Deze onderzoeksstudie wordt uitgevoerd om een beter begrip te krijgen van een specifieke vorm van amyotrofische laterale sclerose (ALS), die wordt veroorzaakt door een mutatie (of abnormaliteit) van het C9ORF72-gen. Deze mutatie is de meest gangbare genetische oorzaak van ALS en is aanwezig bij 40% van de ALS-patiënten met een familiehistoriek van ALS, en 5 tot 10% van ALS-patiënten zonder een dergelijke historiek.

Beschrijving

Mensen die in aanmerking komen voor deelname aan de studie zijn individuen die gediagnosticeerd werden met ALS en die de Chromosome 9 Open Reading Frame 72 (C9ORF72)-genmutatie hebben volgens door de CLIA gecertificeerde laboresultaten. De onderzoekers willen zicht krijgen op de natuurlijke historiek van C9ORF72 gekoppeld aan ALS in termen van het meten van de mate van voortgang en de manier waarop de omvang van hexanucleotide herhalingsexpansie de ziekteparameters beïnvloedt. De onderzoekers hopen dat de intensieve studie van patiënten met de C9ORF72-mutatie ons uiteindelijk zal helpen behandelingen te ontwikkelen voor deze gangbare vorm van ALS.

Doelstellingen:

- Een totaal van 60 tot 90 C9ORF72-ALS-deelnemers laten deelnemen van wie we zeker weten dat ze aan een mutatie lijden op het moment van de inschrijving.
- De omvang van de C9ORF72-hexanucleotide-herhalingsexpansie vaststellen bij alle proefpersonen.
- De loop van het ziektebeeld van ALS vastleggen.
- Nagaan in welke mate de loop van de ziekte correleert met de expansieomvang.
- Biomarkermonsters verzamelen (bloed, DNA en CSF)

Komen in aanmerking:

- Volwassenen ouder dan 18 met gekende C9ORF72-ALS-status

Opzet:

Deelnemers krijgen tot 9 persoonlijke bezoeken (waaronder twee optionele bezoeken voor lumbalepunctieprocedures) en nemen deel aan 5 telefonische vraaggesprekken, dit alles gespreid over een periode van 3 jaar. Elk persoonlijk bezoek kan bij lokale deelnemers worden gekoppeld aan een regelmatig ziekenhuisbezoek (behalve voor de optionele bezoeken voor lumbale punctie). Indien de deelnemer niet in de stad woont, kan één initieel persoonlijk bezoek volstaan, wordt de rest telefonisch afgehandeld en worden de medische rapporten gecheckt.

Bij elk persoonlijk bezoek wordt bloed afgenomen van de deelnemers (optionele lumbale punctie) en worden twee vragenlijsten ingevuld (ALS functionele meetschaal - gereviseerde ALSFRS-R) - met als doel de motorische functie te meten en het ALS-Cognitive Behavioral Screen (ALS-CBS, ALS-cognitief gedragsscreening); dit om tekenen op te sporen van frontotemporale dementie. Verder vindt ook een ademtest plaats om de Slow Vital Capacity (SVC), de tragevitalecapaciteitsmetingen vast te stellen.

Voor deelnemers die niet in de stad wonen, kunnen de bloedafnames lokaal worden ingepland en naar het studiecentrum worden verzonden ter analyse. De ALSFRS-R kan telefonisch worden afgehandeld, samen met andere voor de studie relevante vragen.

De C9ORF72-mutatie wordt een 'dominante' mutatie genoemd, hetgeen betekent dat de kinderen van deze personen 50 % kans hebben om dit gen over te erven. De meeste mensen die de C9ORF72-mutatie overerven krijgen ofwel ALS ofwel de nauw verwante ziekte die frontotemporale dementie heet, al is het mogelijk dat iemand die positief getest wordt voor de C9ORF72-genmutatie nooit de symptomen ontwikkelt. Bovendien zijn er afgezien van C9ORF72 veel andere genmutaties die ALS kunnen veroorzaken. Deze studie zal deze andere genen niet uittesten. Een negatief testresultaat voor de C9ORF72-mutatie sluit dan ook de mogelijkheid niet uit dat iemand een erfelijke vorm van ALS heeft.

Om de natuurlijke historiek van C9ORF72 gekoppeld aan ALS te kunnen begrijpen in termen van de meting van de voortgangsgraad, moeten de onderzoekers inzicht krijgen op de manier waarop de omvang van hexanucleotide herhalingsexpansie de ziekteparameters beïnvloedt. Een op C9ORF72 toegespitst klinisch onderzoek met een accurate historische controlepopulatie is van groot belang omdat er mogelijk niet genoeg potentiële deelnemers zijn voor een placebogecontroleerde test. Om klaar te zijn voor de therapeutische tests in de nabije toekomst moeten de onderzoekers onmiddellijk beginnen met de gedetailleerde karakterisering van de C9ORF72-patiënten.

Studieopzet

Observationeel model: gekoppeld aan specifiek geval, tijdsperspectief: prospectief

Condities

C9ORF72 amyotrofische laterale sclerose (ALS)

Locatie

Cedars Sinai Medical Center
90048
Los Angeles
Californië
Verenigde Staten

Status
Recrutering

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: BioPortfolio

Share