Hoe vaak komen ALS-plateaus en verbeteringen voor?

07-01-2016

R Bedlack, T Vaughan, P Wicks, J Heywood, E Sinani, R Selsov, E Macklin, D Schoenfeld, M Cudkowicz, A Sherman

Doelstelling: Men denkt dat ALS-plateaus en verbeteringen niet vaak voorkomen. Ze worden daarom soms geïnterpreteerd als bewijs van een effect van een behandeling. Maar in feite is de frequentie van deze nooit gemeten in een grote bevolkingsgroep. We hebben de frequentie van ALS-plateaus en verbeteringen in de PRO-ACT database bepaald.

Methoden: Onze teams hebben de longitudinale data van de ALSFRS en ALSFRS-herziene versie van de PRO-ACT data onafhankelijk herzien. De aantallen deelnemers met plateaus (periodes waarin scores niet veranderden) werden berekend in de 6-, 12-, en 18-maanden periode. Het aantal deelnemers die ooit verbetering ervaren hebben (perioden waarin scores verbeterden) van verschillende duur werden ook berekend en in kaart gebracht.

Resultaten: Gedurende 6 maanden is bij 25% van de 3,132 deelnemers de score niet gedaald. Over 12 maanden is bij 16% van de 2,105 deelnemers de score niet gedaald. Over de periode van 18 maanden is bij 7% van de 1,218 deelnemers de score niet gedaald. Kleine ALS-verbeteringen waren ook gebruikelijk vooral in kortere follow-up intervallen; 16% van de 1383 deelnemers had een 165-dag interval waarbij hun ALSFRS-R helling groter was dan nul en 14% van de 1343 deelnemers had een interval van 180 dagen waarbij hun ALSFRS-R helling groter was dan nul. Minder dan 1% van de deelnemers heeft ooit ervaring gehad met een verbetering van 4 of meer ALSFRS-R punten voor een periode van ten minste 12 maanden. Plateaus en verbeteringen gebeurden met gelijke frequenties in de afzonderlijke analyses bij de met placebo-behandelde Pro-ACT deelnemers, deze bevestigen dat ze onafhankelijk van behandeling gebeurden.

Conclusie: ALS-plateaus en kleine verbeteringen komen vaak voor vooral over korte intervallen. Op basis van deze gegevens, zou stabiele ziekte, vooral voor een korte periode, niet geïnterpreteerd moeten worden als een ALS-behandeling effect. Grote aanhoudende ALS-verbeteringen zijn echter zeldzaam, potentieel belangrijk, en vereisen verdere studie. Er zijn twee belangrijke beperkingen aan onze studie. Ten eerste, demografische gegevens van deelnemers aan ALS-studies (en dus die in Pro-ACT) verschillen van niet-deelnemende patiënten in klinieken. Het is dus niet bekend hoe onze resultaten te veralgemenen zijn voor patiënten buiten de studies. Ten tweede, hebben we ALS-progressie gemeten met behulp van de ALSFRS en ALSFRS-R. Zolang deze de meest gebruikte maatstaven van progressie van de ziekte in ALS-klinieken en in huidige studies zijn, zijn ze waarschijnlijk niet perfect gevoelig voor motor neuron verlies. Gevoeligere ALS-biomerkers worden actief gezocht en zullen uiteindelijk de loop van ALS-progressie beter belichten.

 

Vertaling: ALS Liga: Girma

Bron: The abstract book for the 26th International Symposium on ALS/MND

Share