Het verband tussen alcoholgebruik en amyotrofische laterale sclerose: een meta-analyse van vijf observatiestudies

03-06-2016

Het doel van deze studie is het verband te onderzoeken tussen alcoholgebruik en amyotrofische laterale sclerose. We raadpleegden gepubliceerde literatuur over dat verband uit de PubMed- en Embase-databanken. Twee auteurs verzamelden onafhankelijk van elkaar de gegevens. De kwaliteit van de betreffende studies werd geëvalueerd volgens de Newcastle-Ottawa-schaal. Er werden analyses van de subgroepen en gevoeligheid toegepast en de eventuele vertekening van het beeld bij publicatie werd beoordeeld. Vijf artikels, waaronder één cohortstudie en zeven gevalscontrolestudies, en een totaal van 431.943 deelnemers werden geïdentificeerd. De kansenratio voor het verband tussen alcoholgebruik en amyotrofische laterale sclerose bedroeg 0.57 (95% betrouwbaarheidsinterval 0.51-0.64). De subgroep- en gevoeligheidsanalyses bevestigden het resultaat. Er werd bewijs gedetecteerd voor de vertekening van het beeld bij publicatie. Vergeleken bij abstinentie verlaagde alcoholgebruik het risico op amyotrofische laterale sclerose. Bijgevolg heeft alcohol een potentieel neuroprotectief effect op het ontwikkelen van amyotrofische laterale sclerose.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubMed

Share