Gereduceerde niveaus van alfa-1-antitrypsine in cerebrospinaal vocht van amyotrofische laterale sclerose patiënten: een nieuwe aanpak voor een potentiële behandeling

14-06-2016

Auteurs: Uri Wormser, Jessica Mandrioli, Marco Vinceti, Nicola Fini, Amnon Sintov, Berta Brodsky, Elena Proskura en Yoram Finkelstein

Samenvatting

Achtergrond
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ongeneeslijke neurodegeneratieve motorneuronenziekte waarbij de activering van het immuunsysteem en een ontstekingsrespons van het zenuwstelsel betrokken zijn. Een gereduceerd niveau van het immunomodulatoire en anti-inflammatoire eiwit alfa-1-antitrypsine (AAT) wordt geassocieerd met ontstekingsgerelateerde pathologieën. Ons doel is de AAT-niveaus en IL-23 vast te stellen in het cerebrospinaal vocht (cerebrospinal fluid (CSF)) van ALS-patiënten en een controlegroep.

Bevindingen
CSF-steekproeven van recent gediagnosticeerde ALS-patiënten en controlegevallen van dezelfde leeftijdscategorie werden respectievelijk geanalyseerd op AAT en IL-23 door ELISA en op magnetischeluminexscreening. Er werd een statistisch significante reductie van 45% in gemiddelde AAT-niveaus waargenomen in het CSF van ALS-patiënten (21,4 μg/ml) vergeleken bij de controlegroep (gemiddeld 38,8 μg/ml, p = 0,013). Er werd ook een statistisch significante toename van 30,8% in de gemiddelde niveaus van CSF van het pro-inflammatoire cytokine IL-23 vastgesteld bij ALS-patiënten (1647 pg/ml) in vergelijking met de controlegevallen (1259 pg/ml, p = 0,012). En tot slot werd een negatieve correlatiecoëfficient (r = −0,543) verkregen via een lineaireregressieanalyse van de twee gemeten parameters (p = 0,036).

Conclusies
Gereduceerde AAT- en verhoogde IL-23-CSF-niveaus ondersteunen de notie van het neuro-inflammatoire proces dat zich voordoet bij ALS-patiënten. Stijgende AAT-niveaus in het zenuwstelsel van de patiënten moeten verder worden onderzocht als nieuwe therapeutische aanpak en als nieuw potentieel hulpmiddel voor de behandeling van ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal of Neuroinflammation

Share