Genervon kondigt resultaten aan van de ALS en PD fase 2a studies (verkorte versie)

21-10-2014

PASADENA, Californië -- Genervon Biopharmaceuticals LLC ("Genervon") heeft vandaag aangekondigd dat het de analyse van de dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde klinische studies in amyotrofische laterale sclerose ("ALS")(NCT01854294) en de ziekte van Parkinson ("PD")(NCT 01850381) heeft voltooid voor het kandidaat-medicijn GM6 (ook bekend als GM604 in de ALS-studie en GM608 in de PD studie). Genervon heeft zowel ‘fast track’ als ‘orphan drug’ voorrangstatus van de FDA gekregen voor GM 604 in de behandeling van ALS. Genervon heeft de resultaten van deze studies bij de FDA ingediend voor verdere instructies over hoe het GM6 ter beschikking te stellen als therapeutische ALS en PD medicatie.

Genervon ALS en PD studies: De twee studies werden ontworpen om te bepalen of een zesvoudige-dosis behandeling met GM6 het ziekteverloop zou beginnen te veranderen. Genervon werd verteld geen statistisch significante medicatie effecten te verwachten vanwege het kleine aantal patiënten in beide studies, maar is blij te zien dat zowel de klinische als de biomerker gegevens in de ALS en de PD studies, statistisch significante resultaten geven.

Deze resultaten suggereren dat GM6 een ziekte-veranderend effect heeft, wat aangeeft dat door een zesvoudige-dosis behandeling met GM6 het ziekteproces wijzigingen ondergaat. Genervon is vooral enthousiast over de biomerker gegevens in de studies omdat biomerkers zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de onderliggende ziekteprocessen en nuttig zijn bij het voorspellen van de werkzaamheid van het medicijn. Bovendien zijn biomerker metingen meestal immuun voor het zogenaamde "placebo-effect."

Analyses van de studie resultaten van de ALS fase 2a:

ALS Biomerker data: GM604 heeft één doelwit biomerker (SOD1 Plasma en CSV), twee werkzaamheid biomerkers (totaal TAU Plasma, aanvullend c3 CSV), twee doel/werkzaamheid biomerkers (TDP43 Plasma en Cystatin C CSV) en één voorspellende biomerker (pNFH CSV) gewijzigd. De volgende meervoudige biomerkers hebben statistische significantie of een sterke trend:

1.) veranderde reductie van het percentage van het totaal TAU in plasma van de basislijn tot week 7 tussen de met GM604 behandelde en de placebo groepen, p-waarde = 0.0369. Totaal TAU is vooral aanwezig in neuronen van het centraal zenuwstelsel en is van cruciaal belang in het onderhoud en het vervoer van de axonen; het is een belangrijke component van de abnormale intraneuronale aggregaten in vele CNS aandoeningen, waaronder de ziekte van Alzheimer.

2.) verminderde helling van de curve van TDP 43 in plasma van de basislijn tot week 12 in de vergelijking tussen de met GM604 behandelde en de placebo groepen, p-waarde = 0.0078. TDP 43 is een belangrijk ziekte proteïne van ALS en andere CNS aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

3.) de verandering in het percentage van het SOD1 in plasma op week 2 bleek ook een trend naar aanzienlijke vermindering te geven tussen de met GM604 behandelde en de placebo groepen, p = 0.0550. Eén enkele mutante kopie van dit gen is voldoende om ALS te veroorzaken in 90% van de sporadische ALS-patiënten.

4.) de helling van de curve van SOD1 in het CSV bij met GM604 behandelde patiënten verminderde met-1.875 tot week 6 ten opzichte van de placebogroep waar deze steeg met 155.226 (een verhoging geeft ziekte progressie weer).

ALS klinische data: De klinische ALSFRS-R en FVC-scores:

1.) GM604 verminderde aanzienlijk de daling van de ALSFRS-R score ten opzichte van historische controle patiënten, met een p = 0.0047. 7 van de 8 behandelde patiënten hadden een vertraging of een stopzetting van de progressie van hun ziekte op week 12 na toediening van de eerste zes doses van GM604.

2.) 5 van de 7 behandelde patiënten hadden een vertraging van de progressie van de ziekte gemeten via de vitale longcapaciteit (FVC), of verbetering van de score op week 12 in vergelijking met een historische placebo groep. In week 12 bedroeg de gemiddelde waarde van het FVC van de placebogroep -11.5% (een lagere capaciteit is niet goed) en van de behandelde groep -4.7%.

Gebruik in een schrijnend geval van ALS (compassionate use) : Een ALS-patiënt gediagnosticeerd in Q1 2005 was in Q3 2008 quadripleeg en geventileerd. Na een behandeling met de zesvoudige-dosis van GM604 (na goedkeuring voor één enkele patiënt als schrijnend geval onder IND), verhoogde het slikvolume van de patiënt in twee weken van 10cc naar 20cc. Vijf weken na de behandeling, kon de patiënt 240cc water in slokken van 20-25cc drinken zonder verlies. 

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Business Wire

Genervon kondigt fase 2a resultaten aan van studie in ALS

Genervon Biopharmaceuticals LLC kondigde de resultaten van hun fase 2a studie met GM604 aan. De studie werd ontworpen om te bepalen of een behandeling met ‘n zesvoudige-dosis GM604, ziekte verandering zou induceren. De fase 1 studie begon halverwege 2013, en volgens het protocol, namen 12 patiënten deel aan deze dubbelblinde, placebo gecontroleerde klinische studie. Volgens het persbericht van 19 oktober 2014, suggereren de resultaten dat GM604 veilig is en goed verdragen wordt na intraveneuze toediening, "GM604 remde op significante wijze de daling van de ALSFRS-R en vertraagde de achteruitgang van de vitale capaciteit (FVC) of remde deze." Genervon rapporteerde ook statistisch significante gegevens voor wat betreft doel, werkzaamheid, prognostische biomarkers, en TDP-43 en SOD1 genen in ALS. Resultaten van een fase 2a studie in de ziekte van Parkinson waren ook statistisch significant. Genervon heeft de resultaten van deze studies bij de FDA ingediend met de vraag naar instructies over de manier waarop GM604 beschikbaar kan worden als therapeutisch middel.

Terwijl ALS TDI het bemoedigend vindt om deze resultaten te vernemen, kan ALS TDI verder geen commentaar geven totdat de volledige datasets van de klinische studie beschikbaar zijn voor beoordeling. ALS TDI waarschuwt dat de resultaten van het persbericht niet te diep moeten worden geïnterpreteerd. Een fase 1 studie wordt opgezet om gegevens te genereren ter ondersteuning van de bepaling van het veilig gebruik van een nieuw potentieel geneesmiddel voor een bepaalde ziekte. Met zo een beperkt aantal deelnemers (12) en in zulk een kort tijdsbestek (12 weken, zes doses) was deze studie niet bedoeld of krachtig genoeg om de eventuele impact op de progressie van ALS in het algemeen effectief te bepalen. Het zou een grote uitdaging zijn om de werkzaamheid te bewijzen van een middel als een effectieve behandeling van ALS met een dergelijke kleine groep, vooral gezien de heterogeniteit van ALS. Behalve het persbericht is geen verdere informatie beschikbaar over de demografie van de onderzochte groep. Er zijn wel verschillende nakende wetenschappelijke conferenties in 2014, en we hopen dat er meer informatie beschikbaar zal zijn tijdens één of meerdere van deze meetings, zoals tijdens de International ALS/MND Research Symposium in België waarvan ALS TDI trotse sponsor is.

 

Vertaling: ALS Liga : Anne

Bron: ALS TDI

Share