Geaggregeerd eiwit in zenuwcellen kan ALS veroorzaken

11-05-2016

Universiteit van Umeå, Zweden

Mensen met de ernstige aandoening ALS kunnen het slachtoffer zijn van een genetische mutatie die ervoor zorgt dat het eiwit SOD1 aggregeert in motorneuronen in de hersenen en het ruggenmerg. Onderzoekers aan de Universiteit van Umeå hebben ontdekt dat het SOD1-aggregaat zich snel verspreidt en tot ALS leidt wanneer het wordt geïnjecteerd bij muizen. Deze ontdekking werd beschreven in het Journal of Clinical Investigation.

ALS of amyotrofische laterale sclerose is een aandoening die het afsterven veroorzaakt van motorneuronen in de hersenen en het ruggenmerg die voor spiercontrole instaan. De ziekte leidt tot progressieve verlamming en uiteindelijk tot de dood, vaak te wijten aan kooldioxidenarcose.

"We wisten al langer dat SOD1-aggregaten voorkomen in de zenuwcellen van ALS-patiënten", zegt Thomas Brännström, professor in de Pathologie aan de Universiteit van Umeå en een van de auteurs van het artikel.

"Het bleef echter lang onduidelijk welke rol de SOD1-aggregaten spelen in de ziektevoortgang bij mensen met erfelijke kenmerken van ALS. We zijn er nu in geslaagd aan te tonen dat de SOD1-aggregaten een domino-effect op gang brengen dat de ziekte snel verspreidt via het ruggenmerg van muizen. We veronderstellen dat dit ook bij mensen het geval kan zijn."

Onderzoekers aan de departementen Medische Biowetenschappen en Farmacologie en Klinische Neurowetenschappen aan de Universiteit van Umeå hebben onderzocht of de accumulatie van de SOD1-aggregaten in de zenuwcellen de motor is van ALS dan wel een onschadelijk neveneffect. Het onderzoeksteam slaagde erin twee verschillende soorten SOD1-aggregaten te identificeren bij muizen. De resultaten toonden aan dat beide soorten de verspreiding van SOD1-aggregatie veroorzaken wanneer een kleine hoeveelheid ervan werd ingespoten in het ruggenmerg van muizen. De accumulatie van aggregaten zette zich door in de zenuwcellen in het hele ruggenmerg van de muizen en leidde tegelijkertijd tot een snelle en uiteindelijk dodelijke afloop van de ziekte.

"De resultaten tonen aan dat de aggregatie van SOD1 een cruciale rol speelt bij de ziektevoortgang - een onderzoekshypothese waarop de ALS-researchers in Umeå al lang hun werk op baseren", aldus Stefan Marklund, professor in de Klinische Scheikunde. "Er is verder onderzoek nodig, maar ons doel is interventies te ontwikkelen die het fatale verloop van de ziekte voorkomen of stopzetten bij dragers van erfelijke kenmerken van ALS."

 

Vertaling: Bart

Bron: EurekAlert!

Share