Fysieke activiteit en het risico op amyotrofische laterale sclerose in een prospectieve cohortstudie

16-06-2016

European Journal of Epidemiology

Valentina Gallo • Nicola Vanacore • H. Bas Bueno-de-Mesquita • Roel Vermeulen • Carol Brayne • Neil Pearce • Petra A. Wark • Heather A. Ward • Pietro Ferrari • Mazda Jenab et al.

Eerdere case–controlstudies suggereerden een mogelijk verhoogd risico op amyotrofische laterale sclerose (ALS) in geval van fysieke activiteit (FA), maar deze associatie werd nooit bestudeerd in prospectieve cohortstudies. Daarom beoordeelden we de associatie tussen FA en het risico te sterven ten gevolge van ALS in het European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (Europees Prospectief Onderzoek naar Kanker en Voeding). Bij de analyse werden in het totaal 472.100 individuen betrokken, waarvan 219 mensen stierven ten gevolge van ALS. Bij de rekrutering werd informatie over FA verzameld via gestandaardiseerde vragenlijsten. De totale FA werd uitgedrukt door de Cambridge Physical Activity Index (Cambridge Fysieke ActiviteitsIndex, CPAI) en geanalyseerd met betrekking tot ALS-mortaliteit door gebruik te maken van Cox-gevarenmodellen. Ook interacties met leeftijd, geslacht en antropometrische waarden werden beoordeeld. De totale FA was mild omgekeerd evenredig geassocieerd met ALS-mortaliteit met een borderline statistisch significante trend over de categorieën heen (p = 0,042). Daarbij maakten de fysiek actieve testpersonen 33% minder kans om te sterven ten gevolge van ALS dan de inactieve populatie: HR = 0,67 (95% CI 0,42–1,06). De associatie met CPAI werd niet gemodificeerd door antropometrische waarden, geslacht en leeftijd. Deze studie toont een licht afgenomen — en niet toegenomen, zoals bij case–controlstudies — risico om te sterven ten gevolge van ALS bij diegenen met hoge niveaus van totale FA op het moment van de inschrijving. Deze associatie wordt kennelijk niet beïnvloed door leeftijd, geslacht, antropometrie, roken en opvoeding. Onze studie was de eerste prospectieve cohortstudie over ALS en fysieke activiteit.

Klik hier voor de studieresultaten

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Paperity

Fysieke activiteit en het risico op sterfte - Klik hier

Share