Fenotypische en moleculaire analyses van primaire laterale sclerose

02-06-2016

Abstract:

DOEL:

Het begrijpen van fenotypische en moleculaire karakteristieken van patiënten met klinisch ‘bepaalde’ primaire laterale sclerose (PLS) in een verkennende studie.

METHODES:

Op 6 plaatsen werden 41 patiënten ingeschreven. Zij hadden pure bovenste motorneuron dysfunctie, bulbaire symptomen, een normale EMG genomen binnen de 12 maanden van inschrijving en aanvang van symptomen ≥5 jaar voor de inschrijving.

Bij fenotypische analyses werden 27 demografische, klinische en cognitieve variabelen geanalyseerd. Hiervoor werd de k-means clustering methode gebruikt. Voor moleculaire studies werden 34 beschikbare DNA monsters getest voor op mutatie C9ORF72. Exome sequencing werd toegepast om andere neurologische aandoeningen met gekende genetische oorzaak uit te sluiten.

RESULTATEN:

Uit k-means clustering bij de 25 patiënten met complete datasets bleek dat patiënten met PLS geclassificeerd kunnen worden in 2 groepen; dit gebaseerd op volgende klinische variabelen: dysfagie, objectieve bulbaire signalen en urine urgentie. Secundaire analyses bij alle 41 patiënten waarbij enkel variabelen werden opgenomen met complete data, bevestigden de resultaten van de primaire analyse. We vonden geen bewijs dat neurocognitieve variabelen belangrijk zijn bij het classificeren van patiënten met PLS. Bij 1 patiënt identificeerden moleculaire studies identificeerden C9ORF72 expansie. Goed gekarakteriseerde pathogene mutaties werden geïdentificeerd bij SPG7, DCTN1 en PARK2. In de meeste gevallen waren er geen gekende, relevante mutaties.

BESLUIT:

Cluster analyses gebaseerd op klinische variabelen toonden ten minste 2 subgroepen aan van klinisch bepaalde PLS. Met behulp van moleculaire analyses werden 4 gevallen geïdentificeerd met mutaties geassocieerd met amyotrofische laterale sclerose, Parkinson en mogelijk erfelijke spastische paraplegie. Fenotypische en moleculaire identificatie is de eerste stap in het onderzoeken van biologische aanwijzingen naar de definitie van PLS. Verdere studies met grotere groepen patiënten zijn dan ook essentieel.

 

Vertaling: Iris Oda

Bron: PubMed

Share