Edaravone demonstreert minder functioneel verlies vs. placebo in ALS-studie

26-04-2016

VANCOUVER, BC — Op de 68ste Jaarlijkse Bijeenkomst van de AAN werd een studie gepresenteerd die aantoont dat het gebruik van edaravone tot minder functioneel verlies leidt dan placebo. Dit staat in contrast met de resultaten van een eerdere Fase 3-studie waarbij de efficiëntie statistisch niet verschilde van placebo.

In een Fase 2-openlabelstudie vertoonde edaravone een betekenisvolle afname van 6 maanden minder qua functioneel verlies, zoals opgemeten door de gereviseerde amyotrofische laterale sclerose functionele meetschaal (ALSFRS-R), vergeleken met de afname ALSFRS-R vóór de behandeling met edaravone. Daarna werd een Fase 3 dubbel blind, placebogecontoleerde studie (MCI186-J16) uitgevoerd bij ALS-patiënten om de veiligheid en efficiëntie van edaravone te bevestigen gedurende 6 cycli. In die studie verschilde de positieve trend van edaravone niet significant van placebo toen de totale score van ALSFRS-R werd gebruikt. 

Voor de nieuwe studie (n=137) deden de onderzoekers een beroep op patiënten met eigenlijke of mogelijke ALS binnen de 2 jaar van de aanvang van de ziekte: Japan ALS-ernstclassificatie graad 1 of 2, baselinescore ≥2 punten voor elk ALSFRS-R-item, baseline ≥80% geforceerde vitale capaciteit, en verandering van de ALSFRS-R-score gedurende de 12 weken preobservatie van -1 tot -4 punten.

De studiepatiënten werden willekeurig geselecteerd om gedurende 6 cycli (24 weken) 60 mg edaravone in te nemen of de daaraan gekoppelde placebo voor 14 achtereenvolgende dagen, gevolgd door een periode van 2 weken zonder medicatie (Cyclus 1). Vervolgens werd de medicatie gedurende 10 dagen toegediend, gevolgd door 2 weken zonder medicatie (Cyclus 2 en daarna). Het initiële eindpunt was een verandering in de ALSFRS-R in week 24 (6 maanden). Secondaire eindpunten waren onder andere de tijd tot het intreden van de dood of zekere ziektevoortgang, percentuele geforceerde vitale capaciteit, gemodificeerde Norris-schaal, de ALS-meetingsvragenlijst, en de grijp- en knijpkracht.

Dr. Takeshi Sakata van de Mitsubishi Tanabe Pharma Co., Tokyo, Japan, stelt: "Als primaire analyse verschilde de behandeling met edaravone betekenisvol van placebo" volgens de ALSFRS-R (2.49±0.76; P=0.001). Er werden consistente resultaten geboekt in de post-hoc sensitiviteitanalyses met gebruikmaking van een 'intent-to-treat'-aanpak (ITT, bedoeling om te behandelen), met inclusie van alle patiëntengegevens. Onderzoekers stelden ook een gunstige verschuiving vast bij de behandeling met edaravone wat betreft de veranderingsdistributie van ALSFRS-R-scores van de baseline tot het einde van Cyclus 6. Er werd met edaravone minder functioneel verlies vastgesteld voor 3 subscores van ALSFRS-R vs. placebo: ledematen (1.61±0.61; P=0.0087), bulbair (0.58±0.29; P=0.0448) en respiratoir (0.29±0.15; P=0.0593).

Een gelijkaardige ratio van ongunstige toestanden werd vastgesteld in elke groep met 84.1% in de edaravonegroep vs. 83.8% in de placebogroep. De meest gangbare ongunstige toestanden voor beide groepen waren bloedingen, constipatie, contactdermatitis en dysfagie.

Over het algemeen werd edaravone geassocieerd met minder functioneel verlies and minder verlies van de levenskwaliteit na 6 cycli vs. placebo bij patiënten in een vroeg stadium van ALS, zo besluit dr. Sakata.

English version - Click here

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: MPR

21-06-2016 - Mitsubishi Tanabe Pharma dient NDA in voor Edaravone in de U.S.
03-11-2015 - Mitsubishi Tanabe Pharma krijgt goedkeuring voor Radicut voor ALS

Share