C9orf72-expansie tast mannen met spinale vorm van amyotrofische laterale sclerose differentieel aan

30-09-2016

Co-auteurs: Wim Robberecht, Phillip Van Damme

Samenvatting

Inleiding Over de C9orf72-herhalingsexpansie werd gerapporteerd dat ze een negatieve prognostische factor is bij amyotrofische laterale sclerose (ALS). We hebben de prognostische impact van de C9orf72-herhalingsexpansie onderzocht bij Europese subgroepen gebaseerd op geslacht en locatie van de aanvang.

Methodes De C9orf72-status en demografische/klinische gegevens van 4.925 patiënten met ALS verkregen uit drie prospectieve ALS-registers (Ierland, Italië en Nederland) en klinische datasets in het VK en België. Er werden flexibele parametrische overlevingsmodellen geconstrueerd, waaronder gekende prognostische factoren (leeftijd, diagnostisch uitstel en locatie van de aanvang), geslacht en de aanwezigheid van een geëxpandeerde herhaling in C9orf72. Deze werden gebruikt om de effecten van C9orf72 op de overlevingsduur te exploreren volgens geslacht en locatie van de aanvang. We gebruikten een meta-analyse van individuele patiëntendata (IPD) om de gevarenratio's (GR) te schatten voor resultaten van bijzonder belang.

Resultaten 457 (8,95 %) van de 4.925 ALS-gevallen droeg de C9orf72-herhalingsexpansie. Een meta-analyse van C9orf72 leverde een schatting op van een overlevings-GR van 1,36 (1,18 tot 1,57) voor dragers van de expansie. Modellen die de interactie evalueren tussen geslacht en C9orf72-herhalingsexpansies toonden aan dat de gereduceerde overlevingsduur te wijten aan de C9orf72-expansie werd aangestuurd door mannen met een aanvang in het ruggenmerg (GR 1,56 (95 % CI 1,25 tot 1,96)).

Conclusies Deze studie representeert de grootste gecombineerde analyse van de prognostische kenmerken van de C9orf72-expansie. We hebben voor het eerst aangetoond dat de negatieve prognostische implicatie van deze variant wordt aangestuurd door mannen met een aanvang van de ziekte in het ruggenmerg. Dit wijst op een tot op heden onbekend geslachtsgemedieerd effect van de variant dat verdere exploratie behoeft.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Share