Beoordeling van longfunctie in ALS: wanneer kan polygafie helpen?

01-04-2016

Auteurs: Tino Prell, Thomas M Ringer, Kara Wullenkord, Philipp Garrison, Anne Gunkel, Beatrice Stubendorff, Otto W Witte, Julian Grosskreutz

Samenvatting

Achtergrond

Niet invasieve positieve druk beademing (NIV of NPPV) is een gevestigde, effectieve, lange termijn behandeling voor patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Juiste aanwijzingen voor het opstarten van NPPV zijn echter niet beschreven.

Methoden

In deze retrospectieve studie werden gegevens (spirometrie, nachtelijke polygrafie, nachtelijke bloedgassen) van 131 patiënten met ALS bestudeerd om de rol van polygrafie te evalueren bij de voorspelling van falende ademhaling bij ALS.

Resultaten

Vergeleken met patiënten zonder dyspnoe, vertoonde de groep patiënten die dyspnoe rapporteerden significant lagere waarden voor de herziene ALS-Functional Rating Scale (ALSFRS-R), vitale capaciteit (VC), geforceerde VC (FVC), arteriële zuurstofsaturatie en -spanning en een hogere apnoe-hypopnoe-index. Drieëntwintig patiënten die geen dyspnoe rapporteerden, vertoonden een FVC lager dan 75%. Nachtelijke hypoventilatie werd geobserveerd in 67% van de patiënten met ALS, onafhankelijk van hun ALSFRS-R. De patiëntengroep met nachtelijke hypoventilatie werd gekenmerkt door een significant lagere VC, FVC en maximale statische inademingsdruk, vergeleken met de groep zonder nachtelijke hypoventilatie. Echter, ook bij afwezigheid van nachtelijke hypoventilatie vertoonden 8 patiënten een VC minder dan 50% zoals voorspeld.

Discussie

Onze studie toont aan dat bijna 1 op 2 patiënten die geen dyspnoe rapporteerden, en met een FVC hoger dan 75%, nachtelijke hypoventilatie vertonen. Polygrafie biedt dus geen bruikbare extra informatie betreffende de eventuele initiatie van NPPV wanneer de FVC reeds lager is dan 75% zoals voorspeld. Echter, bij patiënten met min of meer normale longfunctieparameters, of waarbij longspirometrie onvoldoende uitgevoerd kan worden (vb. bij bulbaire ALS), kan het voldoende bewijs vormen voor de nood aan NPPV.

 

Vertaling: Els

Bron: Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Share