Awaji criteria verhogen de diagnostische gevoeligheid voor Amyotrofische Laterale Sclerose: een systematisch overzicht op basis van individuele patiëntengegevens

17-05-2016

Auteurs: Nimeshan Geevasinga, Clement T. Loy, Parvathi Menon, Mamede de Carvalho, Michael Swash, Maarten Schrooten, Philip Van Damme, Malgorzata Gawel, Masahiro Sonoo, Mana Higashihara, Yu-ichi Noto, Satoshi Kuwabara, Matthew C. Kiernan, Petra Macaskill, Steve Vucic

Kernpunten

● Analyse van individuele patiëntengegevens toonde aan dat de Awaji criteria vergeleken met de El Escorial criteria een hogere diagnostische gevoeligheid garanderen.
● De aanpassing van de Awaji criteria, waarbij de diagnostische categorie "mogelijk" werd toegevoegd had een significante positieve invloed op het diagnosticeren van ALS, voornamelijk wanneer de ziekte in de ledematen begint.
● De duur van de aandoening had een significant effect op de diagnostische bruikbaarheid van de Awaji criteria.

Samenvatting

Doelstelling
De bruikbaarheid van de Awaji criteria bepalen bij het diagnosticeren van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) en een herziening voorstellen om de gevoeligheid op basis van individuele patiëntengegevens (IPD) te verhogen.

Methodes
Voor individuele patiëntengegevens uit 8 verschillende studies werden de diagnostische nauwkeurigheid van de Awaji en van de herziene El Escorial (rEEC) criteria vergeleken. Daarnaast werd ook de herziene versie van de Awaji criteria getest, waarin de categorie "waarschijnlijk laboratorium ondersteund" werd opgenomen.

Resultaten
Van 1086 patiënten waren er gegevens beschikbaar, waaronder 881 met ALS en 205 met aandoeningen die op ALS lijken. Op basis van het willekeurige effecten logistische regressiemodel werd een hogere gevoeligheid vastgesteld voor de Awaji criteria (0,70, 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0,51-0,83) en de herziene Awaji criteria (0,73, 95% BI 0,56-0,85) vergeleken met de rEEC (0,58, 95% BI 0,48-0,68). Gekoppelde analyse toonde hogere gevoeligheden aan voor de Awaji criteria in 4 studies, en voor de herziene Awaji criteria in 7 studies, vergeleken met de rEEC.

Besluit
Uit individuele patiëntengegevens bleek een hogere gevoeligheid van de Awaji criteria vergeleken met de rEEC. De herziene Awaji criteria zorgden voor een hogere diagnostische gevoeligheid voor ALS die in de ledematen begint.

Betekenis
De herziene Awaji criteria zouden in overweging moeten worden genomen in de klinische praktijk en toekomstige therapeutische tests.

 

Vertaling: Magali

Bron: Elsevier Inc.

Share