Associatie tussen het geschatte totale dagelijks energiegebruik en het stadium van amyotrofische laterale sclerose.

26-08-2016

Nutrition

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve ziekte en de voedingsstatus is een van de belangrijkste prognostische factoren van ALS. Het doel van deze studie was het verband te onderzoeken tussen het totale dagelijkse energiegebruik (TDEG) en de ziektevoortgang bij ALS-patiënten, alsook verschillen tussen de geslachten inzake TDEG.

Patiënten met ALS (N = 370) werden gediagnosticeerd volgens El Escorial-criteria en gecategoriseerd in stadium 2, 3 of 4 met behulp van een klinisch fasesysteem. De TDEG's werden berekend door het opsommen van het energiegebruik in rust (EGR) en fysieke activiteit. Het EGR werd berekend met behulp van de vergelijkingen van Harris-Benedict of Mifflin St. Jeor en de fysieke activiteit met behulp van de herziene versie van de functionele meetschaal voor ALS, een coëfficiënt voor fysieke activiteit, of 30% ERG toevoegen.

Het TDEG nam gevoelig af naarmate de ALS vorderde en er traden geen verschillen op tussen de geslachten. De eigenlijke opname van energie was lager dan het TDEG bij patiënten in alle stadia en het laagst bij patiënten met stadium 3-ALS. Bij een vergelijking van TDEG's van 1 tot 5, nam TDEG 2 af bij de voortgang van de ALS-stadia en was datzelfde TDEG 2 vergelijkbaar met het gemiddeld TDEG.

Deze studie suggereert dat het TDEG afneemt naarmate ALS vordert en dat patiënten onvoldoende energie verbruiken vergeleken bij de vereiste opname in alle stadia, in het bijzonder in stadium 3. Dit suggereert dan weer dat voedingsondersteuning ten minste vóór stadium 3 moet worden gestart. Daarenboven zou, van de vijf vergelijkingen voor TDEG, TDEG 2 het beste kunnen zijn voor het evalueren van de voedingsstatus van patiënten met ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubFacts

Share