Door adenogeassocieerde virale vector geleverd RNAi voor gentherapie voor SOD1-amyotrophische laterale sclerose

12-07-2016

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een fatale neurodegeneratieve ziekte veroorzaakt door het progressieve verlies van bovenste en onderste motorneuronen. Mutaties in superoxidedismutase (SOD1) zijn een belangrijke oorzaak van ALS: ze zijn verantwoordelijk voor tot twintig procent van de familiale gevallen. Hoewel het exacte mechanisme waarmee muterend SOD1 de ziekte veroorzaakt onbekend blijft, hebben meerdere studies aangetoond dat de reductie van de muterende soort bij dierenmodellen leidt tot een latere aanvang van de ziekte en een langere levensduur. SOD1 is dan ook een ideaal doelwit voor gentherapie die de genlevering van adenogeassocieerde virusvector (AAV) koppelt aan RNAi-moleculen. In dit overzicht vatten we de studies samen die tot dusver werden uitgevoerd en waarbij werd geprobeerd de SOD1-genexpressie te verlagen en dit door gebruik te maken van AAV-vectoren als leveringstools en RNAi als therapeutische moleculen. Ter discussie staan momenteel struikelblokken zoals de behoefte aan wijdverbreide genlevering in het gehele centrale zenuwstelsel. Verdere inspanningen om de huidige AAV-leveringsmethodes en capsides te verbeteren zullen tot een snellere toepassing van deze therapieën leiden in de hospitalen. 

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Frontiers in Molecular Neuroscience

Share